7 ZÁSAD SYSTÉMU HACCP – zásady a principy

7 ZÁSAD SYSTÉMU HACCP – zásady a principy

7 ZÁSAD SYSTÉMU HACCP - zásady a principy
Tvorba systému HACCP se v praxi skládá z následujících sedmi principů a kroků:

PRINCIP 1 - Proveďte analýzu rizik.
PRINCIP 2 - Určete kritické kontrolní body (CCP).
PRINCIP 3 - Stanovte kritické limity.
PRINCIP 4 - Vytvořit systém pro sledování kritických kontrolních bodů.
PRINCIP 5 - Stanovte nápravná opatření, která mají být přijata, když monitorování naznačuje, že 
určitá CCP není pod kontrolou.
PRINCIP 7 - Vytvořte dokumentaci týkající se všech postupů a záznamů odpovídajících 
těmto zásadám a jejich použití.

autor: Redakce