Analýza interních vzdělávacích potřeb – Dotazník kvality vzdělávání

Analýza interních vzdělávacích potřeb – Dotazník kvality vzdělávání

Analýza interních vzdělávacích potřeb – Dotazník kvality vzdělávání. V rámci dotazování na zaměstnance je možné se setkat s celou řadou přístupů a metod. Nejužívanější metodou zůstává dotazník pro zaměstnance. V rámci zlepšování a zvyšování kvality lze začít následujícími dotazy a dále je rozšířit dle Vašeho vlastního uvážení.

1. Jaké jsou největší slabiny v interním vzdělávání??
2. Jaké směrnice či procesy blokují Váš přístup k internímu vzdělávání?
3. Je plánováno vaše vzdělávání s ohledem na Vaše pracovní potřeby/úkoly? Na jaké?
4. S jakou zaměstnaneckou pozicíc jste nejvíce v kontaktu při vzdělávacích aktivitách?
5. Která osoba Vám nejvíce při firemním vzdělávání pomohla?
6. Jaké změny by jste OSOBNĚ provedl/a v interní firemní vzdělávací politice? (napište konkrétní návrh)

autor: Marek Velas