Audit dovedností a identifikace mezer

Audit dovedností a identifikace mezer

Audit dovedností a identifikace mezer je součástí analýz prováděných ve společnostech v případě potřeby po konkrétním pohledu na rozvoj zaměstnanců. Je používán při personálním auditu či při tvorbě kompetenčního modelu.

Záměrem tohoto auditu je umožnit všem zaměstnancům stanovit své dovednosti a zkušenosti, bez ohledu na jejich zázemí a ujasnit si, že podstatné a žádoucí dovednosti získají prostřednictvím celé řady životních a pracovních zkušeností.

Výsledkem auditu dovedností je i přehled mezer v dovednostech a mapa rizik, když nebudou nedostatky pokryty například vzděláváním, koučinkem, praktickým nácvikem atd.

Jak postupovat při identifikaci mezery v dovednostech?

  • Stanovit pracovní role ve vaší organizaci
  • Vytvořit list dovedností potřebných pro každou roli
  • Připravit průzkum mezi zaměstnanci
  • Realizovat průzkum mezi zaměstnanci
  • Sestavit výsledky
  • Vyhodnotit data

Autor: Marek Velas