BEI – Behavioral Event Interview – Deset otázek pro behaviorální rozhovor

BEI – Behavioral Event Interview – Deset otázek pro behaviorální rozhovor

BEI – Behavioral event Interview – Deset otázek pro behaviorální rozhovor:

  1. Vzpomeňte si prosím na detaily situace, kdy jste realizovala úkol, který byl náročný, prověřil vaše schopnosti a dopadl úspěšně. Jak jste konkrétně postupovala? Jaké vaše rozhodnutí nebo jaké chování přispělo k tomu, že úkol skončil úspěšně.?
  2. Vzpomeňte si prosím na detaily situace, kdy jste realizovala úkol, který nedopadl příliš úspěšně.
  3. Jaké charakteristiky (znalosti, dovednosti, kompetence,chování) jsou podle Vás potřebné k tomu, abyste svou práci vykonávala kvalitně?
  4. Popište situaci, kdy jste musela sdělit nadřízeným nějakou špatnou zprávu.
  5. Popište efektivní resp. „plodný“ meeting, kterého jste se zúčastnil/a a meeting, který byl podle vás ztráta času. Co podle vás přispělo k úspěchu prvního s neúspěchu druhého?
  6. Byl/a jste někdy v situaci, kdy některý z kolegů nedělal svou práci tak jak má( resp. snažil se ji přesouvat na vás nebo jiného kolegu)? Řekla jste o tom nadřízeným? Jak celá situace dopadla?
  7. Jak motivujete své podřízené/kolegy? Vzpomenete si na nějaký konkrétní příklad? Jak podřízení reagovali?
  8. Popište prosím situaci, kdy jste musela použít své pravomoci z pozice nadřízené. Jaké byly(jsou) vaše největší úspěchy jako vedoucí? Byly i nějaké neúspěchy?
  9. Co si představujete pod pojmem obousměrná komunikace? Kdy jste měla naposledy pocit, že taková komunikace s vaším podřízeným nebo kolegou proběhla.
  10. Popište prosím situaci, kdy jste se rozhodla velmi rychle. (ihned). Rozhodujete se rychle ráda, nebo se při tom necítíte moc dobře.

Zdroj: Redakce