Archive for HR AKTUALITY - page 5

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou se podává prostřednictvím tiskopisu a podává ji osoba žádající přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (ve smyslu § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.) návrh na zahájení řízení (dle § 55 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.), na jehož základě příslušná OSSZ vydává rozhodnutí, zda se jedná o osobu zdravotně…

Obecná míra nezaměstnanosti v září 2017 v ČR

Obecná míra nezaměstnanosti v září 2017 v ČR

Obecná míra nezaměstnanosti v září 2017 v ČR dosáhla 2,7 % a meziročně se snížila o 1,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,2 %, míra nezaměstnanosti žen 3,3 %.

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru – Za projednání výsledků hodnocení a za vedení hodnotících pohovorů odpovídá hodnotitel. Hodnotitel zejména zajistí, aby pohovor s hodnoceným probíhal uceleně, s dostatečnou časovou rezervou a bez rušivých vlivů. Při pohovoru je vyloučena přítomnost dalších osob. Hodnotitelé dbají, aby hodnotící pohovor byl…

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost. Smyslem je zjistit, co uchazeč zná, jaké má dovednosti a jak používá své schopnosti. Otázky přesně zaměřené na obsahovou stránku specifikace pracovního místa týkající se znalostí, dovedností a schopností.  Co víte o …? Jak jste získal tyto znalosti…? Jaké…

Obecná míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v srpnu 2017

Obecná míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v srpnu 2017

Obecná míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v srpnu 2017  hodnoty 2,9 % a meziročně se snížila o 1,1 procentního bodu. zdroj: ČSÚ

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců. Poděkování kandidátům za účast na výběrovém řízení je součástí procesu náboru a také výrazem slušného vychování. V případě, že personalista nechce poděkovat telefonicky, může využít děkovacího či zamítacího dopisu ke stažení v sekci “Nábor- získávání zaměstnanců” pod…

HR a roboti – Nárůst počtu průmyslových robotů ve výrobě

HR a roboti – Nárůst počtu průmyslových robotů ve výrobě

HR a roboti – Nárůst počtu průmyslových robotů ve výrobě je vidět každým rokem a při něm dochází k větším a větším změnám výroby. Leaderem v počtu objednaných průmyslových robotů za rok 2016 je Čína. Robotizace představuje velký milník a změnu pro budoucí obsazování a využívání lidských zaměstnanců….

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník ukazuje na základní pracovní činnosti, které tento pracovník obvykle zvládá. Popis pracovní pozice naleznete zde – VZOR – Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník/ce. Popis lze využít pro tvorbu personální inzerce, případně pro řízení výběrového pohovoru etc. autor: Redakce

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění, (podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů). Stáhněte si formulář…

Zvýšení minimální mzdy v ČR o 1200 korun na 12 200 korun schválila vláda od ledna 2018

Zvýšení minimální mzdy v ČR o 1200 korun na 12 200 korun schválila vláda od ledna 2018

Zvýšení minimální mzdy v ČR o 1200 korun na 12 200 korun schválila vláda od ledna 2018. Hodinová mzda bude navýšena o 7,20 korun, respektive ze 66 korun na 73,20 korun. Celková měsíční minimální mzda se tak meziročně zvýší o 11 procent. Pod minimální mzdou v…

Page 5 of 32 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →