Archive for Adaptace zaměstnance

ONBOARDING nového zaměstnance – MODEL 4C

ONBOARDING nového zaměstnance – MODEL 4C

ONBOARDING nového zaměstnance – MODEL 4C. Compliance – DODRŽOVÁNÍ – pravidla a předpisy společnosti. Clarification – OBJASNĚNÍ – pracovní pozice. Culture – KULTURA – formální i neformální hodnoty společnosti. Connection – NAPOJENÍ – vztahy a sociální sítě – formální a neformální. autor: redakce

Na co nezapomenout při efektivním onboardingu.

Na co nezapomenout při efektivním onboardingu.

Na co nezapomenout při efektivním onboardingu. Účinnými prostředky onboardingu jsou zejména: připravit individuální plán onboardingu nominovat zaměstnanci pomocníka – buddyho – parťáka – patrona realizovat formální uvedení zaměstance – vstupní administrativa, zaškolení nového zaměstnance prohlídky zapojit zaměstnance do týmu proškolit nadřízeného ve schopnosti onboardovat zadávat…

ONBOARDING ZAMĚSTNANCŮ – příklad nastaveného onboardingu z praxe IT firem?

ONBOARDING ZAMĚSTNANCŮ – příklad nastaveného onboardingu z praxe IT firem?

ONBOARDING ZAMĚSTNANCŮ – příklad nastaveného onboardingu z praxe IT firem? Jako příklad zmíníme dva technologické giganty, společnosti Twitter a Dropbox. Twitter má zavedeno šestinedělní soustředění, takzvaný bootcamp. Nového zaměstnance propojuje se třemi interními zaměstnanci v „Three-Buddy systému“. Ten stojí na působení a přítomnosti  tří parťáků…

Onboarding – Adaptační rozhovor s pozicí Vývojář softwaru

Onboarding – Adaptační rozhovor s pozicí Vývojář softwaru

Onboarding – Adaptační rozhovor s pozicí Vývojář softwaru. V rámci dotazů, které řešíme na Hrvzory.cz, je oblast adaptace IT profesionálů velmi častým tématem. Ukazuje se, že oblast Vývoje a vůbec celý segment IT jsou zajímavou a specifickou končinou. Zejména pokud jsou oddělení Vývoje či Vývojáři součástí…

Řízený onboarding – Adaptace nového zaměstnance

Řízený onboarding – Adaptace nového zaměstnance

Řízený onboarding – Adaptace nového zaměstnance umožňuje systematicky podchytit zapracování nového zaměstnance. Z pohledu procesů řízeného onboardingu dochází k průběžným rozhovorům se zaměstnanci. V rámci adaptačního rozhovoru lze probírat různé záležitosti, s různou periodou. Pro inspiraci a monitoring spokojenosti nového zaměstnance lze využít následující sadu…

Adaptační rozhovor a scénář postupu při rozhovoru – Vhodná adaptace zaměstnanců

Adaptační rozhovor a scénář postupu při rozhovoru – Vhodná adaptace zaměstnanců

Adaptační rozhovor a scénář postupu při rozhovoru – Vhodná adaptace zaměstnanců je úkolem nejen personálního oddělení, ale zejména manažerů a vedoucích nových zaměstnanců. Proces adaptace zaměstnance není dobré nechávat volný a neřízený, už jenom proto, že je obvykle začátkem budoucího hodnocení zaměstnanců. V rámci adaptačních…

Adaptace zaměstnance – příručka nového zaměstnance

Adaptace zaměstnance – příručka nového zaměstnance

Adaptace zaměstnance – příručka pro nového zaměstnance. Pro účely snadnější orientace nového zaměstnance je užitečná příručka, kterou zaměstnanec obdrží v den nástupu k zaměstnavateli (případně ještě před nástupem). Tato příručka by měla jasně a stručně popisovat vše, co potřebuje nový zaměstnanec znát, jako například: Stručnou charakteristiku…

Dotazník pro ukončení adaptačního období nového zaměstnance – část 1.

Dotazník pro ukončení adaptačního období nového zaměstnance – část 1.

Dotazník pro ukončení adaptačního období nového zaměstnance je složen obvykle z několika částí. Typicky používané dotazy na zdárnost adaptačního procesu směřují k práci průvodce (tzv. Partnera/Bodyho etc) nového zaměstnance, který zaměstnance zaškoluje a vede nástrahami nového zaměstnání. Otázky mohou být: Byl mi partner přidělen na…

Nástroje adaptačního programu

Nástroje adaptačního programu

Adaptační proces může být realizován různými prostředky. Zaměstnanci zodpovědní za realizaci adaptačního procesu mají možnost volby z širokého spektra nástrojů adaptačního procesu, který chronologicky shrnuje následující tabulka.   Nástroje adaptačního programu Zodpovědnost Udržování kontaktu se zaměstnancem před nástupem do organizace, předání základních písemných informací o…

Adaptace zaměstnance – orientační balíček

Adaptace zaměstnance – orientační balíček

Adaptace zaměstnance – orientační balíček. Součástí orientačního balíčku mohou být tyto informace a dokumenty: popis pracovního místa informace o pracovních podmínkách informace o hlavních rysech personální politiky a odměňování vnitřní předpisy zaměstnavatele – organizační řád, pracovní řád zásady firemní kultury a standardů informace o možnostech…

Page 1 of 2 1 2