Archive for Assessment centrum

Pár tipů na designování Assessment centra…

Pár tipů na designování Assessment centra…

Assessment Centra jsou jednou z nejúčinnějších metod diagnostiky tzv. měkkých dovedností (např. komunikačních dovedností, schopnosti týmové práce, asertivity, odolnosti vůči stresu, manažerských, prezentačních a prodejních atd.) pro účely výběru nebo rozvoje (Development Center) pracovníků. Použití metod: 1. Assessment Center (AC) – pro výběr nových zaměstnanců, pro interní…

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

CO to je Development centrum? Development centrum je zpravidla půldenní až dvoudenní program (setkání), během něhož účastníci z řad zaměstnanců plní řadu písemných i praktických modelových situacích cílených na identifikaci stávající úrovně dovedností i rozvojového potenciálu. JAKÝ JE ROZDÍL mezi Assessment a Development centrem? Zatímco…

Simulace na Assessment centrum pro výběr obchodníka/prodejce

Simulace na Assessment centrum pro výběr obchodníka/prodejce

Simulace na Assessment centrum pro výběr obchodníka/prodejce je dostupná pod VZOR – Simulace AC -Strategie prodeje služeb-internet. Simulaci je vhodné použít po skočení Assessment centra na obchodní pozici, tedy v dalším kole výběru, které následuje po Assessment centru. Tato simulace je využívána jako individuální domácí úkol…

Simulace Assessment centrum – obchodní dovednosti a CRM

Simulace Assessment centrum – obchodní dovednosti a CRM

Simulace Assessment centrum – obchodní dovednosti a CRM. Při výběru obchodního manažera je možné zjistit jeho zkušenost, vnímání a schopnosti při využívání systému CRM (Customer relationship management nebo řízení vztahů se zákazníky). VZOR – Simulace pro AC – Obchodní dovednosti a CRM můžete použít jak skupinově,…

Cvičení a simulace na assessment centrum

Cvičení a simulace na assessment centrum

Cvičení a simulace na assessment centrum z oblasti nástrojů Microsoft word, excel a powerpoint umožňují vyzkoušet a protestovat typické znalosti a zkušenosti s kancelářskou prací. V sekci Assessment centrum naleznete přehledně seřazené simulace a cvičení pro různé typy situací a kompetencí. autor: Redakce

Szondiho test a projektivní testy – APRÍLový příspěvek

Szondiho test a projektivní testy – APRÍLový příspěvek

Szondiho test a projektivní testy jsou kontroverzní metodou, na druhé straně bývají součástí náboru zaměstnanců, někdy se používají v assessment a development centrech. Maďarský psycholog Léopold Szondi vyvinul ve 30, letech 20 století experimentální diagnostiku pudů. Každopádně berte test, uvedený níže,  jako aprílovou inspiraci. 1. krok…

Simulace a případové studie pro assessment centrum

Simulace a případové studie pro assessment centrum

Simulace a případové studie pro assessment a development centra jsou obvyklou součástí analýzy zaměstnanců, potažmo kandidátů. Pokud se simulace, pracovní scénáře a případové studie připraví co nejvíce konkrétně, dokážou nám zprostředkovat velmi kvalitní obraz o stavu týmu, silných a slabých…

Simulace nebo hry zdarma na Assessment centrum

Simulace nebo hry zdarma na Assessment centrum

Simulace nebo hry zdarma pro Assessment centrum, jsou výborným podkladem pro tuto metodou…

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je tématem…

NOVÝ VZOR – Assessment centrum – Sebereflexe

NOVÝ VZOR – Assessment centrum – Sebereflexe

V novém VZORu – assessment centrum –  SEBEREFLEXE účastníka. Získáte scénář pro zhodnocení sebe sama účastníkem. Využijete v průběhu assessment centra.

Page 1 of 3 1 2 3