Archive for Hodnocení zaměstnanců - page 2

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership) představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority. V základu popisuje komplexnost role vůdce počínající vedením porad až po inspirování ostatních prostřednictvím silné vize a zájmem o jejich rozvoj. Dílčím…

Měřítka hodnocení a jejich konkrétní nastavení při hodnocení zaměstnanců

Měřítka hodnocení a jejich konkrétní nastavení při hodnocení zaměstnanců

Měřítka hodnocení a jejich konkrétní nastavení při hodnocení zaměstnanců značně zvyšují reálnost a splnitelnost příslušného výkonového cíle či úkolu. Orientační příklad měřítek hodnocení: splnění (ano/ne), počet (lidí, kusů, služeb, případů, návrhů, inovací, řešení), procenta (případů, návrhů, inovací, řešení), dokument (řídící dokument, písemný materiál), snížení nákladů (%, Kč),…

Příprava na hodnotící pohovor se zaměstnanci

Příprava na hodnotící pohovor se zaměstnanci

Příprava na hodnotící pohovor se zaměstnanci by měla probíhat systematicky. Idealním způsobem se jeví průběh přípravy na celý hodnotící rozhovor, kroky přípravy vypadají následovně: 1) Uvedení do rozhovoru – …

MBO – hodnocení a řízení podle cílů

MBO – hodnocení a řízení podle cílů

MBO – hodnocení a řízení podle cílů představuje způsob spolupráce, kdy zaměstnanec s nadřízeným stanovují cíle a úkoly pro příští pracovní období. Cíle musí být konkrétní a měřitelné v čase. Stejně tak je nutné u těchto cílu nastavit výsledek k dohodnutému datu. Typickými hodnocenými cíli…

Ukázky pracovního hodnocení

Ukázky pracovního hodnocení

Ukázky pracovního hodnocení naleznete v sekci Hodnocení zaměstnanců, kde …

Otázky pro výběrový rozhovor – kompetence a chování

Otázky pro výběrový rozhovor – kompetence a chování

Otázky pro výběrový rozhovor lze získat mnoha způsoby, například z internetu či metodou vlastního pokusu a omylu. Pro zjištění kompetencí a chování kandidátů nabízíme naše nejoblíbenější otázky pro samotný nábor. Otázky lze výborně využít i při hodnocení zaměstnanců. Typické otázky pro výběrový a kompetenční rozhovor:…

Hodnotící rozhovor a chyby při hodnocení

Hodnotící rozhovor a chyby při hodnocení

Hodnotící rozhovor a chyby při hodnocení spolu úzce souvisí. Každý hodnotitel je ovlivněn celou řadou faktorů jako je nálada při hodnocení, vztah k hodnocenému, místo hodnocení, čas a období…

VZOR – Individuální rozvojový plán

VZOR – Individuální rozvojový plán

Individuální rozvojový plán je součástí hodnocení zaměstnanců. Obvykle je součástí pasáže…

Dotazník hodnocení zaměstnanců – Tvorba popisů pracovních pozic

Dotazník hodnocení zaměstnanců – Tvorba popisů pracovních pozic

Dotazník hodnocení zaměstnanců – Tvorba popisu pracovních pozic – (Job description questionnaire) můžete použít…

NOVÝ VZOR – Assessment centrum – Sebereflexe

NOVÝ VZOR – Assessment centrum – Sebereflexe

V novém VZORu – assessment centrum –  SEBEREFLEXE účastníka. Získáte scénář pro zhodnocení sebe sama účastníkem. Využijete v průběhu assessment centra.

Page 2 of 5 1 2 3 4 5