Archive for Hodnocení zaměstnanců - page 3

NOVÝ VZOR – Výstupní dotazník zaměstnance

NOVÝ VZOR – Výstupní dotazník zaměstnance

Hodnotíte firemní kulturu? Při odchodu zaměstnance je častým jevem tzv. výstupní rozhovor s tímto zaměstnancem pomocí výstupního dotazníků. VZOR – Výstupní dotazník pro zaměstnance je přehledným nástrojem pro vedení takového rozhovoru. Velmi často je personalisty či manažery používán při přípravě Outplacementu zaměstnance, hodnocení kvality řízení…

Hodnotící rozhovory – VZOR pro kompeteční rozhovory

Hodnotící rozhovory – VZOR pro kompeteční rozhovory

Při hodnotícím rozhovoru lze využít VZOR – Typické otázky pro kompetenční rozhovor ze sekce Hodnocení zaměstnanců. Hodnotící otázky jsou postaveny na praxi a umožňují získat reálnější pohled na kompetence zaměstnanců.

VZOR – Dotazníky pro hodnocení podle cílů a sebehodnocení

VZOR – Dotazníky pro hodnocení podle cílů a sebehodnocení

Hodnocení podle cílů je náročný proces. Vyžaduje součinnost Hodnotitele, hodnoceného a personalisty. Práci Vám ulehčí … 

HR seriál: Kompetence Time management – Plánování a řízení času

HR seriál: Kompetence Time management – Plánování a řízení času

Plánování, organizace času a práce s časem patří k průřezové kompetenci a bez ní si běžný pracovní život nelze představit. Personalisté ji sledují při náborech, obvykle se objevuje v pracovních inzerátech, je součástí hodnocení zaměstnanců a testuje se při assessment centrech. V sekci Kompetence zaměstnanců …

HR seriál: Kompetence zvládání zátěže – Řízení stresu

HR seriál: Kompetence zvládání zátěže – Řízení stresu

Zvládání stresu patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí. Personalisté ji sledují při náborech, obvykle se objevuje v pracovních inzerátech, je součástí hodnocení zaměstnanců a testuje se při assessment centrech. V sekci Kompetence zaměstnanců …

NOVÝ VZOR – Snímek pracovního dne

NOVÝ VZOR – Snímek pracovního dne

Snímek pracovního dne a jeho použití. V rámci Analýzy pracovních pozic, pro potřeby Hodnocení zaměstnanců nebo pro Personální audit se obvykle používá Snímek pracovního dne. Na našich stránkách naleznete…

Popisy pracovních pozic – Job Descriptions

Popisy pracovních pozic – Job Descriptions

Chcete-li přesný popis jednotlivých pracovních pozic, například pro nábor či hodnocení zaměstnanců, lze se výborně inspirovat…

Hodnotící pohovor – VZOR Typy chyb při pohovoru

Hodnotící pohovor – VZOR Typy chyb při pohovoru

V případě zavádění Hodnocení zaměstnanců je možné udělat celou řadu chyb. Pod následujícím VZORem – Přehled chyb při provádění hodnocení naleznete typy chyb, kterým se lze vyhnout během hodnotícího pohovoru. Tyto chyby jsou obvyklé a měly by být řešeny na přípravných školeních hodnotitelů, tak aby se…

Dotazník Personální marketing – nový vzor

Dotazník Personální marketing – nový vzor

VZOR Dotazník pro personální marketing lze využít pro jednoduché sebehodnocení stavu personální práce. Tento dotazník se využívá ve chvíli, kdy chce personalista zhodnotit dosavadni práci se zaměstnanci ve své firmě. Výhodou dotazníku je jeho přehlednost a obecnost. Chcete-li analyzovat konkrétní oblasti personalistiky ve firmě, využijte…

Děkujeme za věrnost při využívání HRvzory.cz

Děkujeme za věrnost při využívání HRvzory.cz

Po 700 dnech provozu našich stránek jsme prolomil hranici 14 000 přístupů. Čtenost článků dosáhla 27 000 návštěvníků. Nejčastějšími návštěvníky stránek HRvzory.cz jsou lidé z personalistiky a oblasti lidských zdrojů. Nejoblíbenější jsou sekce Hodnocení zaměstnanců a Dotazníky. Překvapivě narostla sekce BOZP, ochrana práce a PO…

Page 3 of 5 1 2 3 4 5