Archive for Kompetence

Účel mimořádného hodnocení zaměstnance

Účel mimořádného hodnocení zaměstnance

Účel mimořádného hodnocení zaměstnance existuje a je běžně užíván. Obvyklé objektivní důvody pro mimořádné hodnocení zaměstnance jsou: uplynutí zkušební doby – ukončení onboardingu, vlastní žádost zaměstnance, přeformulování hodnocených cílů – přenastavení nastavení KPIs – změna firemní strategie, zásadní změna v chování zaměstnance, změna pracovní pozice,…

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH vyjadřuje a představuje záměr přesvědčovat, ovlivňovat, zapůsobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro vlastní věc nebo je významně ovlivnit. Dílčí části kompetence: Příprava a plánování komplexních ovlivňujících strategií podle dané situace. Schopnost využívat různé metody přesvědčování (čísla, fakta, argumenty, apelace na rozum)…

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – flexibilita je zajímavou charakteristikou, kterou je obvykle sledována při výběrových řízeních a hodnocena v rámci hodnocení zaměstnanců. Flexibilitou se na jedné straně myslí určitá osobní pružnost, tedy: Schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně pracovat v nových nebo měnících se…

Zjišťování kompetence – Empatie

Zjišťování kompetence – Empatie

Zjišťování kompetence – Empatie při  náboru a výběru zaměstnanců značí nelehký úkol. Tato kompetence je důležitá pro pracovní pozice, které budou v interakci s dalšími lidmi – zejména pro pozice manažerů a vedoucích, pro prodejní personál a či personalisty. Vybíráme několik otázek, které pomohou odkrýt…

KOMPETENCE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

KOMPETENCE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Kompetence projektové řízení ukazuje jak je zaměstnanec schopen uchopit základní postupy a principy řízení a vedení projektů, vysvětlit terminologii, vysvětlit terminologii projektů, zhodnotit rizika, připravit rozpočet projektu, strukturovat projekt a zajistit vedení projektů v obecné i dílčí rovině. Zaměstnanec je schopen: Pochopit specifika a rysy projektového…

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership) představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority. V základu popisuje komplexnost role vůdce počínající vedením porad až po inspirování ostatních prostřednictvím silné vize a zájmem o jejich rozvoj. Dílčím…

Základní otázky pro tvorbu kompetenčního modelu

Základní otázky pro tvorbu kompetenčního modelu

Základní otázky pro tvorbu kompetenčního modelu používáme při otevření rozhovorů s manažery. Následující sled otázek ukazuje směr dotazování, zaměřeného na stanovení stávajících znalostí a dovedností a umožňuje získat informace pro budoucí nastavení kompetencí. Jaké jsou hlavní úkoly a povinnosti, které vykonáváte v rámci své pracovní pozice?…

Kompetence k flexibilitě – HR seriál

Kompetence k flexibilitě – HR seriál

Kompetence k flexibilitě souvisí zejména se schopností pružně reagovat na změny. Pod flexibilitou si můžeme představit pružnost v nejen ve fyzickém slova smyslu, ale hlavně v oblasti myšlení a přístupům ke okolnímu světu. Někdy bývá spojována s pojmem “schopnost se adaptovat”…

Kompetenční model – Rozvoj kompetencí

Kompetenční model – Rozvoj kompetencí

Kompetenční model je kolekce kompetencí, která vcelku… 

Hodnotící rozhovory – VZOR pro kompeteční rozhovory

Hodnotící rozhovory – VZOR pro kompeteční rozhovory

Při hodnotícím rozhovoru lze využít VZOR – Typické otázky pro kompetenční rozhovor ze sekce Hodnocení zaměstnanců. Hodnotící otázky jsou postaveny na praxi a umožňují získat reálnější pohled na kompetence zaměstnanců.

Page 1 of 2 1 2