Archive for HRvzory.cz - page 5

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost. Smyslem je zjistit, co uchazeč zná, jaké má dovednosti a jak používá své schopnosti. Otázky přesně zaměřené na obsahovou stránku specifikace pracovního místa týkající se znalostí, dovedností a schopností.  Co víte o …? Jak jste získal tyto znalosti…? Jaké…

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců. Poděkování kandidátům za účast na výběrovém řízení je součástí procesu náboru a také výrazem slušného vychování. V případě, že personalista nechce poděkovat telefonicky, může využít děkovacího či zamítacího dopisu ke stažení v sekci “Nábor- získávání zaměstnanců” pod…

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník ukazuje na základní pracovní činnosti, které tento pracovník obvykle zvládá. Popis pracovní pozice naleznete zde – VZOR – Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník/ce. Popis lze využít pro tvorbu personální inzerce, případně pro řízení výběrového pohovoru etc. autor: Redakce

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění, (podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů). Stáhněte si formulář…

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting: "7 Ruthless Recruiting Lessons from Game of Thrones" https://t.co/vXiVOUt0ZL on @LinkedIn — Marek Velas (@VelasMarek) August 8, 2017    

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu Jedna věc je říct, že máte vynikající podnikovou kulturu,  ale na konkurenčním trhu s talenty musíte tuto záležitost ukázat a vizualizovat. Vizuály, fotografie, grafika a videa vám umožní poskytnout informace o vaší společnosti, vyvolají reakci…

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

CO to je Development centrum? Development centrum je zpravidla půldenní až dvoudenní program (setkání), během něhož účastníci z řad zaměstnanců plní řadu písemných i praktických modelových situacích cílených na identifikaci stávající úrovně dovedností i rozvojového potenciálu. JAKÝ JE ROZDÍL mezi Assessment a Development centrem? Zatímco…

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech. Ke skupině personálních ukazatelů patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců. Podíl zaměstnanců s výkonovou formou…

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview. REMEMBER: Try to be focused on HARD DATA – collect job titles, exact job results, exact career numbers, contract duration, start date, end date, career breaks of more than two months, career advancement…

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH vyjadřuje a představuje záměr přesvědčovat, ovlivňovat, zapůsobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro vlastní věc nebo je významně ovlivnit. Dílčí části kompetence: Příprava a plánování komplexních ovlivňujících strategií podle dané situace. Schopnost využívat různé metody přesvědčování (čísla, fakta, argumenty, apelace na rozum)…

Page 5 of 27 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →