Archive for HRvzory.cz - page 5

Adaptační rozhovor a scénář postupu při rozhovoru – Vhodná adaptace zaměstnanců

Adaptační rozhovor a scénář postupu při rozhovoru – Vhodná adaptace zaměstnanců

Adaptační rozhovor a scénář postupu při rozhovoru – Vhodná adaptace zaměstnanců je úkolem nejen personálního oddělení, ale zejména manažerů a vedoucích nových zaměstnanců. Proces adaptace zaměstnance není dobré nechávat volný a neřízený, už jenom proto, že je obvykle začátkem budoucího hodnocení zaměstnanců. V rámci adaptačních…

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru – Za projednání výsledků hodnocení a za vedení hodnotících pohovorů odpovídá hodnotitel. Hodnotitel zejména zajistí, aby pohovor s hodnoceným probíhal uceleně, s dostatečnou časovou rezervou a bez rušivých vlivů. Při pohovoru je vyloučena přítomnost dalších osob. Hodnotitelé dbají, aby hodnotící pohovor byl…

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost. Smyslem je zjistit, co uchazeč zná, jaké má dovednosti a jak používá své schopnosti. Otázky přesně zaměřené na obsahovou stránku specifikace pracovního místa týkající se znalostí, dovedností a schopností.  Co víte o …? Jak jste získal tyto znalosti…? Jaké…

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců

Ukázka – děkovací dopis – nábor a výběr zaměstnanců. Poděkování kandidátům za účast na výběrovém řízení je součástí procesu náboru a také výrazem slušného vychování. V případě, že personalista nechce poděkovat telefonicky, může využít děkovacího či zamítacího dopisu ke stažení v sekci “Nábor- získávání zaměstnanců” pod…

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník

Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník ukazuje na základní pracovní činnosti, které tento pracovník obvykle zvládá. Popis pracovní pozice naleznete zde – VZOR – Popis pracovní pozice – Manipulační pracovník/ce. Popis lze využít pro tvorbu personální inzerce, případně pro řízení výběrového pohovoru etc. autor: Redakce

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění, (podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů). Stáhněte si formulář…

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting: "7 Ruthless Recruiting Lessons from Game of Thrones" https://t.co/vXiVOUt0ZL on @LinkedIn — Marek Velas (@VelasMarek) August 8, 2017    

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu Jedna věc je říct, že máte vynikající podnikovou kulturu,  ale na konkurenčním trhu s talenty musíte tuto záležitost ukázat a vizualizovat. Vizuály, fotografie, grafika a videa vám umožní poskytnout informace o vaší společnosti, vyvolají reakci…

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

CO to je Development centrum? Development centrum je zpravidla půldenní až dvoudenní program (setkání), během něhož účastníci z řad zaměstnanců plní řadu písemných i praktických modelových situacích cílených na identifikaci stávající úrovně dovedností i rozvojového potenciálu. JAKÝ JE ROZDÍL mezi Assessment a Development centrem? Zatímco…

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech. Ke skupině personálních ukazatelů patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců. Podíl zaměstnanců s výkonovou formou…

Page 5 of 27 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →