Archive for HRvzory.cz - page 5

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění

VZOR – Lékařský posudek k žádosti o řidičské oprávnění, (podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů). Stáhněte si formulář…

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting

Recruiting Lesson from Game of Thrones World – Tips for recruiting: "7 Ruthless Recruiting Lessons from Game of Thrones" https://t.co/vXiVOUt0ZL on @LinkedIn — Marek Velas (@VelasMarek) August 8, 2017    

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu

Zlatá pravidla – Employer branding – Ukaž autenticitu a realitu Jedna věc je říct, že máte vynikající podnikovou kulturu,  ale na konkurenčním trhu s talenty musíte tuto záležitost ukázat a vizualizovat. Vizuály, fotografie, grafika a videa vám umožní poskytnout informace o vaší společnosti, vyvolají reakci…

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

Co to je Development centrum? Jaký je rozdíl mezi Assessment a Development centrem?

CO to je Development centrum? Development centrum je zpravidla půldenní až dvoudenní program (setkání), během něhož účastníci z řad zaměstnanců plní řadu písemných i praktických modelových situacích cílených na identifikaci stávající úrovně dovedností i rozvojového potenciálu. JAKÝ JE ROZDÍL mezi Assessment a Development centrem? Zatímco…

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech. Ke skupině personálních ukazatelů patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců. Podíl zaměstnanců s výkonovou formou…

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview. REMEMBER: Try to be focused on HARD DATA – collect job titles, exact job results, exact career numbers, contract duration, start date, end date, career breaks of more than two months, career advancement…

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH vyjadřuje a představuje záměr přesvědčovat, ovlivňovat, zapůsobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro vlastní věc nebo je významně ovlivnit. Dílčí části kompetence: Příprava a plánování komplexních ovlivňujících strategií podle dané situace. Schopnost využívat různé metody přesvědčování (čísla, fakta, argumenty, apelace na rozum)…

Zákoník práce – Náhrada za dovolenou – § 222

Zákoník práce – Náhrada za dovolenou – § 222

Zákoník práce – Náhrada za dovolenou – § 222 (1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům uvedeným v § 213 odst. 4 může být tato náhrada mzdy nebo platu poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné…

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic umožňuje uchopit postup při sebehodnocení zaměstnance. Následující dotazník je používán zejména při personálních auditech, při revizích pracovních pozic či rozvoji efektivity zaměstnanců ve společnosti. Ukázka DOTAZNÍK PRO REVIZI PRACOVNÍCH POZIC: Název pozice:       1)…

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví jsou podstatnými pravidly, kterými provozovatelé gastronomických provozů udržují kvalitu obsluhy, hygieny a pořádku. Tyto pravidly jsou i součástí interních adaptačních programů nových zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců. Na ukázku uvádíme část standardů restauračního provozu: PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI DOCHÁZKA ZAMĚSTNANCŮ Nástup na denní…

Page 5 of 27 ← First ... 3 4 5 6 7 ... Last →