Archive for HRvzory.cz - page 6

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview

HARD DATA tracked while reading a CV and during a sample interview. REMEMBER: Try to be focused on HARD DATA – collect job titles, exact job results, exact career numbers, contract duration, start date, end date, career breaks of more than two months, career advancement…

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH

KOMPETENCE K OVLIVŇOVÁNÍ OSTATNÍCH vyjadřuje a představuje záměr přesvědčovat, ovlivňovat, zapůsobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro vlastní věc nebo je významně ovlivnit. Dílčí části kompetence: Příprava a plánování komplexních ovlivňujících strategií podle dané situace. Schopnost využívat různé metody přesvědčování (čísla, fakta, argumenty, apelace na rozum)…

Zákoník práce – Náhrada za dovolenou – § 222

Zákoník práce – Náhrada za dovolenou – § 222

Zákoník práce – Náhrada za dovolenou – § 222 (1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům uvedeným v § 213 odst. 4 může být tato náhrada mzdy nebo platu poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné…

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic umožňuje uchopit postup při sebehodnocení zaměstnance. Následující dotazník je používán zejména při personálních auditech, při revizích pracovních pozic či rozvoji efektivity zaměstnanců ve společnosti. Ukázka DOTAZNÍK PRO REVIZI PRACOVNÍCH POZIC: Název pozice:       1)…

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví jsou podstatnými pravidly, kterými provozovatelé gastronomických provozů udržují kvalitu obsluhy, hygieny a pořádku. Tyto pravidly jsou i součástí interních adaptačních programů nových zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců. Na ukázku uvádíme část standardů restauračního provozu: PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI DOCHÁZKA ZAMĚSTNANCŮ Nástup na denní…

Personální audit – vstupní rozhovor pro monitoring týmového úspěchu

Personální audit – vstupní rozhovor pro monitoring týmového úspěchu

Personální audit – vstupní rozhovor pro monitoring týmového úspěchu. Checklist pro vstupní rozhovor. Týmové cíle: K čemu to děláme? Čeho chceme dosáhnout? Jaké dílčí cíle má každý jedinec v týmu? Vedení týmu: Kdo a jak udržuje náš směr? Kdo nás udržuje v rovnováze? Jak budeme postupovat kupředu? Struktura vztahů: Jak…

Personální ukazatele

Personální ukazatele

Personální ukazatele představují zdroj dat, který je sledován v případě personálního auditu. Mezi personální ukazatele patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců….

HACCP – Základní dokumenty systému kritických bodů

HACCP – Základní dokumenty systému kritických bodů

HACCP – Základní dokumenty systému kritických bodů, patří do oblasti zavedení dokumentace a vedení záznamů. Uvádíme přehled, který ukazuje jaké dokumenty by měl mít výrobce či provozovatel k dispozici aby hladce splňoval požadavky HACCP. Jde zejména o: písemná dokumentace jednotlivých kroků zavádění systému HACCP, popisy…

Don’t be a bull in a china shop and be careful about

Don’t be a bull in a china shop and be careful about

Don’t be a bull in a china shop and be careful about these question during interview: Age or date of birth. Sex, race, creed, color, religion or national origin Disabilities of some kind. Date and type of military discharge. Marital status. Arrest records. Maiden name…

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – flexibilita je zajímavou charakteristikou, kterou je obvykle sledována při výběrových řízeních a hodnocena v rámci hodnocení zaměstnanců. Flexibilitou se na jedné straně myslí určitá osobní pružnost, tedy: Schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně pracovat v nových nebo měnících se…

Page 6 of 27 ← First ... 4 5 6 7 8 ... Last →