Archive for Personální audit a personální politika

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech

PERSONÁLNÍ UKAZATELE sledované při personálních auditech. Ke skupině personálních ukazatelů patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců. Podíl zaměstnanců s výkonovou formou…

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic umožňuje uchopit postup při sebehodnocení zaměstnance. Následující dotazník je používán zejména při personálních auditech, při revizích pracovních pozic či rozvoji efektivity zaměstnanců ve společnosti. Ukázka DOTAZNÍK PRO REVIZI PRACOVNÍCH POZIC: Název pozice:       1)…

Personální audit – vstupní rozhovor pro monitoring týmového úspěchu

Personální audit – vstupní rozhovor pro monitoring týmového úspěchu

Personální audit – vstupní rozhovor pro monitoring týmového úspěchu. Checklist pro vstupní rozhovor. Týmové cíle: K čemu to děláme? Čeho chceme dosáhnout? Jaké dílčí cíle má každý jedinec v týmu? Vedení týmu: Kdo a jak udržuje náš směr? Kdo nás udržuje v rovnováze? Jak budeme postupovat kupředu? Struktura vztahů: Jak…

Personální ukazatele

Personální ukazatele

Personální ukazatele představují zdroj dat, který je sledován v případě personálního auditu. Mezi personální ukazatele patří: Ukazatele výnosů, resp. zisku organizace v přepočtu na jednoho zaměstnance či jednotku personálních nákladů. Ukazatele podílu personálních nákladů na celkových nákladech firmy. Ukazatele míry fluktuace a pracovní absence zaměstnanců….

Audit dovedností a identifikace mezer

Audit dovedností a identifikace mezer

Audit dovedností a identifikace mezer je součástí analýz prováděných ve společnostech v případě potřeby po konkrétním pohledu na rozvoj zaměstnanců. Je používán při personálním auditu či při tvorbě kompetenčního modelu. Záměrem tohoto auditu je umožnit všem zaměstnancům stanovit své dovednosti a zkušenosti, bez ohledu na jejich…

Výplatní listina – Formulář

Výplatní listina – Formulář

Výplatní listina je vystavena zaměstnavatelem na konci dohodnutého mzdového období každému zaměstnanci. Obvykle: Jde o interní doklad, součást interní dokumentace a směrnic. Výplatní listinu podepisuje i zástupce zaměstnavatele. Je ve fyzické podobě předána zaměstnanci. Při kontrolách a auditech bývá součástí sledovaných dokumentů a personálních procesů. K dispozici a…

Dotazník pro personální audit zaměstnance

Dotazník pro personální audit zaměstnance

Dotazník pro personální audit zaměstnance je ukázkou pro použití při řízených rozhovorech se zaměstnanci. V případě personálního auditu se používají různé typy dotazníků a i různé obsahy. Individuální rozhovory je efektivní zaměřit na: Zhodnocení osobních předpokladů v členění podle jednotlivých prvků (hodnotících kritérií) použitého modelu výkonových…

Výstupní dotazník zaměstnavatele

Výstupní dotazník zaměstnavatele

Výstupní dotazník zaměstnavatele má zásadní význam při sběru dat o zaměstnavateli a při zpětné vazbě k většině dat o kultuře firmy, ze které zaměstnanec odchází. Odcházející zaměstnanec je …

Personální politika

Personální politika

Personální politika v podniku srozumitelně vymezuje práva, povinnosti a vztahy lidí v organizaci. Ujasňuje pravidla a postupy, které chrání pracovníky a organizace před zneužitím, stanovuje kontrolní…

Výstupní dotazník zaměstnavatele – spokojenost

Výstupní dotazník zaměstnavatele – spokojenost

Výstupní dotazník zaměstnavatele je nástrojem zpětné vazby při odchodu zaměstnance. V rámci outplacementu, hodnocení efektivity náboru či analýzy spokojenosti zaměstnanců lze využít  VZOR – Výstupní dotazník pro zaměstnance. Zjišťování názorů, připomínek…

Page 1 of 2 1 2