Archive for předpisy a pravidla

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců bývají různého charakteru. Obvykle je v pracovních řádech definováno, že zaměstnanci jsou povinni zejména: pracovat svědomitě, iniciativně a v rozsahu svých práv a povinností samostatně, s plným využitím svých znalostí a uplatňovat zásady dobré spolupráce s ostatními zaměstnanci, plnit kvalitně a…

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Podle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je nutno pro pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky…

Výplatní listina – Formulář

Výplatní listina – Formulář

Výplatní listina je vystavena zaměstnavatelem na konci dohodnutého mzdového období každému zaměstnanci. Obvykle: Jde o interní doklad, součást interní dokumentace a směrnic. Výplatní listinu podepisuje i zástupce zaměstnavatele. Je ve fyzické podobě předána zaměstnanci. Při kontrolách a auditech bývá součástí sledovaných dokumentů a personálních procesů. K dispozici a…

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení je vytvořen v případě postoupení zaměstnance v jeho profesním rozvoji nebo při změně pracoviště nebo změně mzdy/platu či při změně jeho pozice v organizační struktuře. Ukázku návrhu na změnu naleznete pod VZORem – Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení….

Směrnice pro používání sociálních médií na pracovišti

Směrnice pro používání sociálních médií na pracovišti

Směrnice pro používání sociálních médií na pracovišti je dostupná pod …

Oznámení stavu zaměstnanců zaměstnavatele

Oznámení stavu zaměstnanců zaměstnavatele

Oznámení stavu zaměstnanců zaměstnavatele lze jako formulář použít a a vyplnit přímo na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Formulář naleznete…

Směrnice BOZP

Směrnice BOZP

Směrnice BOZP a související předpisy naleznete v…

Provádění kontroly na alkohol

Provádění kontroly na alkohol

Provádění kontroly na alkohol a omamné látky je obsahem  VZORu – SMĚRNICE – Omamné látky na pracovišti a povinné testování (alkohol a drogy). V rámci…

Změna mzdového zařazení – nový vzor

Změna mzdového zařazení – nový vzor

Potřebujete změnit zařazení či vyměřit jinou mzdu zaměstnance? Zkuste se inspirovat NOVÝM VZORem – Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení ze sekce “Odměňování a daně”.

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení – nový vzor

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení – nový vzor

V sekci Odměňování a daně naleznete několik vzorů z oblasti odměňování. Vedle typového formuláře Mzdového výměru je novým přírůstkem VZOR – Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení, který lze perfektně využít při změnách zařazení zaměstnanců.

Page 1 of 2 1 2