Archive for Směrnice

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců

Pracovní řád – povinnosti zaměstnanců bývají různého charakteru. Obvykle je v pracovních řádech definováno, že zaměstnanci jsou povinni zejména: pracovat svědomitě, iniciativně a v rozsahu svých práv a povinností samostatně, s plným využitím svých znalostí a uplatňovat zásady dobré spolupráce s ostatními zaměstnanci, plnit kvalitně a…

Směrnice řešící pracovní dobu, přesčasy a dovolenou

Směrnice řešící pracovní dobu, přesčasy a dovolenou

Směrnice řešící pracovní dobu, přesčasy a dovolenou je k dispozici členům v sekci Směrnice a předpisy. Jsou zde nastaveny a popsány oblasti: Pracovní doba a dovolená na zotavenou Délka a rozvržení pracovní doby Začátek a konec pracovní doby Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní…

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji

Studium při zaměstnání – Uzavírání dohod se zaměstnanci ve vzdělávání a rozvoji je procesním faktorem při správě vzdělávání ve společnostech. Obvykle zaměstnanec personálního oddělení uzavře se zaměstnancem dohodu, kterou se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení, získání popř. prohloubení kvalifikace poskytnutím pracovních úlev a hmotného zabezpečení. Se zaměstnanci…

Výplatní listina – Formulář

Výplatní listina – Formulář

Výplatní listina je vystavena zaměstnavatelem na konci dohodnutého mzdového období každému zaměstnanci. Obvykle: Jde o interní doklad, součást interní dokumentace a směrnic. Výplatní listinu podepisuje i zástupce zaměstnavatele. Je ve fyzické podobě předána zaměstnanci. Při kontrolách a auditech bývá součástí sledovaných dokumentů a personálních procesů. K dispozici a…

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení je vytvořen v případě postoupení zaměstnance v jeho profesním rozvoji nebo při změně pracoviště nebo změně mzdy/platu či při změně jeho pozice v organizační struktuře. Ukázku návrhu na změnu naleznete pod VZORem – Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení….

Pracovní řád (pro členy)

Pracovní řád (pro členy)

Pracovní řád ujasňuje a kodifikuje celou řadu pracovně právních a kulturních náležitostí. Obvyklé oblasti pracovního řádu jsou zaměřeny na řešení – Vznik pracovního poměru, Změny pracovního poměru, Ukončení pracovního poměru, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti, Pracovní…

Směrnice pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Směrnice pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Směrnice pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v základu stanovuje práva, pravidla a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců…

Směrnice BOZP

Směrnice BOZP

Směrnice BOZP a související předpisy naleznete v…

Provádění kontroly na alkohol

Provádění kontroly na alkohol

Provádění kontroly na alkohol a omamné látky je obsahem  VZORu – SMĚRNICE – Omamné látky na pracovišti a povinné testování (alkohol a drogy). V rámci…

Změna mzdového zařazení – nový vzor

Změna mzdového zařazení – nový vzor

Potřebujete změnit zařazení či vyměřit jinou mzdu zaměstnance? Zkuste se inspirovat NOVÝM VZORem – Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení ze sekce “Odměňování a daně”.

Page 1 of 2 1 2