Dotazník hodnocení zaměstnanců – Tvorba popisů pracovních pozic

Dotazník hodnocení zaměstnanců – Tvorba popisů pracovních pozic

Dotazník hodnocení zaměstnanců – Tvorba popisu pracovních pozic – (Job description questionnaire) můžete použít…pro revizi či tvorbu pracovních pozic (job descriptions, JD). Doporučujeme přiložený dotazník pro hodnocení zkonkretizovat na Vaši oblast podnikání, lze využít také při personálním auditu. Hodnocení zaměstnanců je náročným procesem, dotazník lze použít i pro pre-test na malé skupině hodnocených zamětnanců.

autor: Marek Velas LinkedIn