Hodnocení zaměstnanců – řešení nesouhlasu s hodnocením

Hodnocení zaměstnanců – řešení nesouhlasu s hodnocením

Hodnocení zaměstnanců – řešení nesouhlasu s hodnocením. V případě, že se strany (hodnotitel/hodnocený) neshodnou nad výsledkem hodnocení, dochází obvykle k následujícímu postupu:

  • Hodnotitel zaznamená neshodu v příslušném poli „Záznamu z rozhovoru“ a stanoví termín dalšího rozhovoru, v součinnosti s hodnoceným zaměstnancem.
  • Hodnotitel informuje personální oddělení o neshodě a o příštím termínu schůzky hodnotitele a hodnoceného s přímým nadřízeným hodnotitele.
  • Jako nezávislý konzultant může být ke schůzce přizván specialista pro řízení lidských zdrojů.
  • Cílem schůzky je dosažení dohody.
  • Ze schůzky je pořízen písemný zápis, ideálně pořizuje nezávislý konzultant z personálního oddělení.

autor: redakce