HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – Zahájení hodnotícího rozhovoru – Za projednání výsledků hodnocení a za vedení hodnotících pohovorů odpovídá hodnotitel. Hodnotitel zejména zajistí, aby pohovor s hodnoceným probíhal uceleně, s dostatečnou časovou rezervou a bez rušivých vlivů. Při pohovoru je vyloučena přítomnost dalších osob. Hodnotitelé dbají, aby hodnotící pohovor byl zaměřen pouze na pracovní záležitosti a nezabíhal do věcí osobního charakteru.

NEZAPOMEŇTE:

  • Navození atmosféry důvěry – Zdůrazněte pozitivní prvky pracovníkovy výkonnosti.
  • Připomenutí účelu rozhovoru – Vysvětlete, že cílem rozhovoru není kárat, ale zlepšit práci.
  • Hodnotitel při pohovoru stručně komentuje výsledky hodnoceného v jednotlivých ukazatelích hodnocení pracovního výkonu, přitom bere v úvahu názory hodnoceného.
  • Hodnotitel dbá, aby hodnocenému byl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření, a to zejména při přednesu a odůvodnění jeho vlastního hodnocení svého pracovního výkonu.

Autor: redakce