Hodnotící rozhovory – VZOR pro kompeteční rozhovory

Hodnotící rozhovory – VZOR pro kompeteční rozhovory

Při hodnotícím rozhovoru lze využít VZOR – Typické otázky pro kompetenční rozhovor ze sekce Hodnocení zaměstnanců. Hodnotící otázky jsou postaveny na praxi a umožňují získat reálnější pohled na kompetence zaměstnanců.