Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví

Hodnotící standardy pro Gastro odvětví jsou podstatnými pravidly, kterými provozovatelé gastronomických provozů udržují kvalitu obsluhy, hygieny a pořádku. Tyto pravidly jsou i součástí interních adaptačních programů nových zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců.

Na ukázku uvádíme část standardů restauračního provozu:

 1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

DOCHÁZKA ZAMĚSTNANCŮ

 • Nástup na denní směnu vždy 15 minut před začátkem směny, při příchodu na pracoviště si zaměstnanec zaznamená čas příchodu (při odchodu čas odchodu).

 • 15 min slouží k seznámení s programem dne (rezervacemi) a speciální denní nabídkou jídel a drinků.

 • Veškeré pokyny a informace zaměstnanci poskytne vedoucí směny,kterému se při příchodu na pracoviště přihlásí.

 • Jídelní lístek,obsah a event. specifika jídelního lístku se konzultuje s kuchařem.

VÝSTROJNÍ KÁZEN

 • Dodržování pracovní strojenosti kdy je oblečení vždy čisté a vyžehlené.

 • Pracovní oděv schvaluje denní manažer nebo jím určený zástupce.

 • Důraz na čisté a vkusné boty !!!

STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • Zaměstnanec má denně nárok na dvě teplá jídla. Cena jednoho jídla je 100,- (jídla k výběru určí kuchař), stvrzenka o jeho zaplacení se přikládá každý večer při konečném vyúčtování denní tržby.

 • Zaměstnanec obědvá po dohodě s kolegou, neděje se tak nikdy za plného provozu.

 • Obědové místo: zaměstnanec by se měl snažit obědvat i večeřet odděleně od zákazníků.

 • Zákaz konzumace v prostorách kuchyně!

VYMEZENÍ KOUŘENÍ

 • Zákaz kouření zaměstnanců v celém prostoru kavárny i na ulici.

 • Zákaz kouření při plné obsazenosti podniku!

HODNOCENÍ PRÁCE, ZPŮSOB A PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ PERSONÁLU

pokračování v uzavřené sekci