Kompetence – Flexibilita

Kompetence – Flexibilita

Kompetence – flexibilita je zajímavou charakteristikou, kterou je obvykle sledována při výběrových řízeních a hodnocena v rámci hodnocení zaměstnanců. Flexibilitou se na jedné straně myslí určitá osobní pružnost, tedy:

 • Schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně pracovat v nových nebo měnících se situacích, s ohledem na nové úkoly a nové spolupracovníky, partnery, zákazníky
 • Změna pozornosti mezi jednotlivými úkoly
 • Přijímání nových myšlenek a přístupy
 • Schopnost změnit styl a metody práce

 

Na straně druhé jde o charakteristiku ve smyslu tvorby, vytváření a tvůrčího přístupu k řešení, tedy:

 • Otevřenost vůči novým myšlenkám a řešením
 • Inovativnost jednání a myšlení při řešení aktivit a problémů
 • Alternativnost pohledů na věci a okolnosti
 • Vyhledávání nezvyklých postupů a nadstandardních metod
 • Schopnost systémového uvažování (schopnost postřehnout rozdíly a vazby mezi jednotlivými jevy a problémy)
 • Schopnost testovat jiné možnosti (zkoušet rozdílné varianty)
 • Hledání a ochota k inspiraci

autor: redakce