KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership)

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership) představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority. V základu popisuje komplexnost role vůdce počínající vedením porad až po inspirování ostatních prostřednictvím silné vize a zájmem o jejich rozvoj.

Dílčím způsobem se kompetence konkrétně projevuje:

  • Zodpovědnost za tým
  • Schopnost řídit podřízené (vydávání příkazů)
  • Schopnost iniciovat, připravovat a vést porady
  • Schopnost využívat formální moc
  • Schopnost delegovat úkoly podřízeným
  • Schopnost budovat a chránit týmy
  • Schopnost motivovat podřízené (prostřednictvím silné vize) a podporovat členy týmu
  • Poskytování zpětné vazby podřízeným
  • Koučing a vzdělávání podřízených

KOMPETENCE K VEDENÍ LIDÍ (leadership) je obvykle hledaným parametrem při výběrových řízeních a assessment centrech na vedoucí pozice. Tato kompetence se také předpokládá u talentů a kandidátů na povýšení do pozice manažera.

autor: Marek Velas LinkedIn