Mystery shopping – ukázka návrhu hodnotících kritérii

Mystery shopping – ukázka návrhu hodnotících kritérii

  VZOR – NÁVRH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Tvář pobočky   Vstupní prostor, pořádek/čistota na pobočce, aktuálnost reklamních materiálů, přehledná orientace pro zákazníka
První dojem a přivítání čekací doba, oslovení zákazníka naším zaměstnancem (naše iniciativa), pozdrav a přivítání, pracovní oblečení, čistota/upravenost zaměstnance
Identifikace zákazníka zařazení zákazníka, typologie, otevření zákazníka, potenciál zákazníka, velkoobchodní/maloobchodní cena
Proces prodeje potenciál zakázky/obchodu, práce s poptávkou, potřeba zákazníka k danému obchodu, práce s cenotvorbou, možnost rozšíření prodeje
Další služby a akce nabídka dalších služeb, akčních nabídek, doplňková nabídka, předání brožury Akce a novinky
Ukončení předání materiálů, předání kontaktu – vizitky, shrnutí obchodu, potvrzení kontaktu na zákazníka, rozloučení
Kvalita nabídky doba odeslání zákazníkovi, preferovaní dodavatelé, cenotvorba, doptání se na nabídku, kvalita předání zákazníkovi (text mailu, zaslané katalogy…), zpětná vazba