On-job training

On-job training

On-job training – v rámci školení, koučovacích setkaní či mentoringu je vhodné zařadit tzv. On-job tréninky (OJT), kdy zaměstnanec provádí každodenní rutinní úkoly (porady s podřízenými, kontrolu práce, komunikaci se zákazníkem atd., výrobní postupy, procesní aktivity) a je doprovázen koučem či školitelem. Společně pak probírají reálné pracovní situace a navyšují jejich efektivitu. Vzhledem k tomu, že OJT se koná v práci, jsou výsledky velmi realistické a není nutný žádný přenos učení. Navíc jde o metodu levnou, protože není potřeba speciální vybavení než to, co se běžně používá v práci.

Autor: Marek Velas