Onboarding – Adaptační rozhovor s pozicí Vývojář softwaru

Onboarding – Adaptační rozhovor s pozicí Vývojář softwaru

Onboarding – Adaptační rozhovor s pozicí Vývojář softwaru. V rámci dotazů, které řešíme na Hrvzory.cz, je oblast adaptace IT profesionálů velmi častým tématem. Ukazuje se, že oblast Vývoje a vůbec celý segment IT jsou zajímavou a specifickou končinou. Zejména pokud jsou oddělení Vývoje či Vývojáři součástí společnosti, která není technologicky zaměřená a Vývoj má pouze jako jedno ze svých oddělení. Může docházet k tomu, že HR pracovníci nerozumí „IT“ a vedoucí vývoje zase neumí vést adaptaci svých lidí v týmu.

Adaptace nových zaměstnanců je někdy ponechána přírodě, nebo při ní převládá tvrdý a formální přístup podle směrnic, či není prováděna vůbec. Jde o stav, který nezohledňuje specifika a vzácnost lidí v IT a může dojít i ke ztrátám motivace. V horším případě i k odchodům zaměstnanců a ke ztrátě času a prostředků. Nikdo také neví, zda se potkaly požadavky firmy a požadavky nového zaměstnance. Existují navíc další důvody proč adaptovat Vývojáře, tím je potřeba pracovníků po podpoře a nutnost získat pocit “Důvěřujte nám. Víme, co děláme.”

Co dělat?

Co dělat cca 14 dní až čtyři týdny po nástupu Vývojáře kdy už je pracovník seznámen s týmem, má pracovní místo, má základní představu o své práci a má za sebou vstupní adaptaci? Je potřeba systematicky pokračovat v adaptaci, sbírat data a směrovat vedoucí oddělení Vývoje k individuálnímu setkávání se s novým kolegou.

Mezi nástroje systematické adaptace patří adaptační rozhovor se zaměstnancem, někdy nazývaný hodnotící, rozvojový či motivační.

Proč průběžný adaptační rozhovor?

Rozhovor se jeví jako optimální metoda umožňující přímou interakci nového zaměstnance se zástupcem zaměstnavatele, poskytující vzájemné porozumění a ujasnění oboustranných požadavků. Navíc zaměstnanec si již udělal představu o své práci a o svém okolí a zatím není zatížen „provozní slepotou“. Je tedy zdrojem informací a očekává odpovědi na své otázky.

autor: Marek Velas