ONBOARDING nového zaměstnance – MODEL 4C

ONBOARDING nového zaměstnance – MODEL 4C

ONBOARDING nového zaměstnance – MODEL 4C.

  1. Compliance – DODRŽOVÁNÍ – pravidla a předpisy společnosti.
  2. Clarification – OBJASNĚNÍ – pracovní pozice.
  3. Culture – KULTURA – formální i neformální hodnoty společnosti.
  4. Connection – NAPOJENÍ – vztahy a sociální sítě – formální a neformální.

autor: redakce