Pár tipů na designování Assessment centra…

Pár tipů na designování Assessment centra…

Assessment Centra jsou jednou z nejúčinnějších metod diagnostiky tzv. měkkých dovedností (např. komunikačních dovedností, schopnosti týmové práce, asertivity, odolnosti vůči stresu, manažerských, prezentačních a prodejních atd.) pro účely výběru nebo rozvoje (Development Center) pracovníků.

Použití metod:

1. Assessment Center (AC) – pro výběr nových zaměstnanců, pro interní výběrová řízení (nejčastěji na vedoucí pozice).. 

2. Development Center (DC) – pro identifikaci silných a slabých stránek, pro zjištění rozvojových potřeb, pro hodnocení a pro plánování kariérních cest.

Výhodou je:

• možnost porovnání více kandidátů na jednom místě a ve stejném čase.

• pozorování kandidátů více hodnotiteli a možnost kvantifikace získaných dat.

• „na míru šité“ úkoly a přiblížení těchto úkolů reálným situacím z pracovního života.

Závěrem vychytávky pro design AC/DC:

• Obvyklá DÉLKA: Půlden až dva dny.

• Obvyklý počet ÚČASTNÍKŮ: 5 až 12 osob.

• Obvyklý počet HODNOTITELŮ: 3  až 4 osoby.

• Obvyklé METODY a ZÁTĚŽ: Dopoledne praktické a skupinové metody. Odpoledne teoretické a stresující v kombinaci skupinových a individuálních.