Personální marketing – 12 otázek pro Employer branding

Personální marketing – 12 otázek pro Employer branding

Personální marketing – 12 otázek pro Employer branding
Při stanovení cílů komunikace naší firmy směrem ke kandidátům je třeba vyplnit všechny body následujícího přehledu.

 1. Jaké máme vize a konkrétní cíle firmy na následující rok:
 2. Jaké přednosti a slabiny máme ve firmě či službách:
 3. Jaké používáme nástroje práce se zaměstnanci:
 4. Jakou cílovou skupinu zaměstnanců chceme oslovit:
 5. Existují silné a slabé stránky u našich zaměstnanců:
 6. Jak v naší firmě probíhá plánování lidských zdrojů:
 7. Jaká je koordinace personálních aktivit s jinými částmi firmy – (s obchodem,
  financemi, IT atd.):
 8. Jakou máte znalost vašich zaměstnanců:
 9. Jaký je způsob komunikace s vašimi stálými či novými zaměstnanci:
 10. Jakým způsobem připravujete propagační materiály pro zaměstnance:
 11. Jak probíhá samotná realizace akcí pro zaměstnance:
 12. Jakou máte znalost základních personalistických principů a jak je používáte ve své
  firmě:

autor: Redakce