Pět kroků rozhovoru v rámci onboardingu nového zaměstnance

Pět kroků rozhovoru v rámci onboardingu nového zaměstnance

Pět kroků rozhovoru v rámci onboardingu nového zaměstnance představuje scénář pro vedení interview s novým zaměstnancem. Lze využít po celé období onboardingu. 

Postup adaptačního rozhovoru:

 1. Uvedení do rozhovoru – “Ice breaking”
  Tento krok představuje, představení účelu a formy rozhovoru. Cílem tohoto kroku je naladit dotazovaného na rozhovor tak, aby se mohl plně a bez obav soustředit na otázky a odpovědi.
 2. Pracovní odpovědnosti
  Úkolem druhé části rozhovoru, je diskutovat klíčové úkoly a odpovědnosti za poslední období, které potkali zaškolujícího se  zaměstnance.
 3. Postoje v důležitých událostech
  Tento krok je klíčovým zdrojem informací. Pracovník je požádán, aby detailně popsala tři až pět nejdůležitějších situací, které na nové pozici zažil. Z toho dvě by měly představovat „světlé momenty“, ostatní situace by měly být spojeny s neúspěchy či nepochopením.
 4. Charakteristiky potřebné k vykonávání práce
  V této části rozhovoru se tazatel snaží zjistit názor nového zaměstnance na to, jaké charakteristiky jsou potřebné k tomu, aby zaměstnanec v dané pozici obstál a svoji práci efektivně vykonávat.
 5. Resume a závěr
  V závěrečném kroku se shrnují dohody, klíčová zjištění a tazatel poděkuje za čas strávený rozhovorem.

autor: redakce