Plná moc a oprávnění

Plná moc je z právního pohledu oboustranný právní akt – jedná se o smlouvu mezi zmocněncem a zmocnitelem.

Člení se na generální a speciální. Generální je tzv. všeobecná, je výhodná tehdy, kdy zmocněnec zastupuje zmocnitele ve více věcech. Pozor generální je zneužitelná. Speciální se rozumí situace, kdy zmocněnec je zmocněn pouze k určitému úkonu.

*****

PLNÁ MOC A PRAVIDLA VZNIKU:

Nezapomeňte na několik základních obsahových pravidel při vytváření plné moci. Musí být definována doba trvání zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu. Podpisy obou stran a také datum a místo podpisu. Je nutné ověřit podpisy zmocněnce a zmocnitele notářsky či úředně (např. Check Point). Konkretizovat k jakým úkonům zmocnitel zmocněnce opravňuje.

Pro ověření podpisu u notáře či na úřadě je potřeba osobní přítomnost toho, jehož podpis je ověřován. Pokud nemůže žadatel o ověření číst nebo psát, je třeba účasti 2 svědků. Platný průkaz totožnosti.

*****

PLNÉ MOCI A ZÁPŮJČKY:

*****

Chybí Vám formulář? Napište nám prosím a doplníme.

za edufactory.cz

Marek Velas LinkedIn