Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je obvykle řešeno speciální směrnicí. 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům upravuje Zákoník práce v platném znění, vyhl. č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky pro jejich poskytování, a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.

Podle ustanovení § 104 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, k bezplatnému používání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) a mycí, čistící a dezinfekční prostředky.

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou podle výše uvedené vyhlášky prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním chránili zaměstnanci před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci a které zaměstnance chrání zejména proti působení mechanických, chemických, fyzikálních a biologických vlivů, dále proti vlhku, chladu a nadměrným teplotám (dále jen „rizika“) a tam, kde je to uloženo bezpečnostními a hygienickými předpisy. Zmíněnou směrnici naleznete v členském programu po odkazem – VZOR – Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (pro členy).

autor: Marek Velas