PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO

PŘEHLED ŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽÍ v rámci BOZP a PO popisuje jak se ve společnostech obvykle realizují:

 • Vstupní školení
 • Vstupní instruktáž na pracovišti
 • Praktický zácvik
 • Opakované školení
 • Mimořádné školení
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Odborná školení zaměstnanců vybraných dělnických profesí
 • Poučení po pracovním úrazu
 • Školení zaměstnanců jiných organizací
 • Školení zaměstnanců v souběžném a vedlejším pracovním poměru
 • Školení brigádníků
 • Školení studentů konajících praxi
 • Školení cizinců
 • Bezpečnostní poučení cizích osob
 • Zvlášť nařízená školení
 • Školení o požární ochraně Pod následujícím odkazem VZOR – Přehled školení a instruktáži v rámci BOZP a PO

  naleznete pravidla a inspiraci, jak si počínat při organizaci školících aktivit zaměstnanců v rámci služeb bezpěčnosti práce a požární ochrany.

autor: Petra Drahoňovská