Proces adaptace nového zaměstnance – onboarding plán:

Proces adaptace nového zaměstnance – onboarding plán:

Proces adaptace nového zaměstnance:

Proces adaptace je určen všem nově příchozím zaměstnancům pro jejich lepší orientaci v novém pracovním prostředí v první fázi jejich zaměstnaneckého poměru, tzn. po dobu prvních 1 – 6 měsíců (zkušební doba). V proceduře je popsán proces vedoucí k orientaci v prostředí firmy tak, aby nováček podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu.

Cílem procesu adaptace nových zaměstnanců je překonat počáteční fázi nezvyku na nové prostředí, vytvořit v mysli nového zaměstnance příznivý postoj a vztah k firmě, dosáhnout požadovaného pracovního výkonu, snížit pravděpodobnost odchodu nováčka a objasnit nováčkovi pravidla ve firmě.