Prospěšná zpětná vazba v rámci hodnocení zaměstnanců je

Prospěšná zpětná vazba v rámci hodnocení zaměstnanců je

Prospěšná zpětná vazba v rámci hodnocení zaměstnanců je:

  • konkrétní (ocenění jednotlivých úkolů, úspěchů, vlastností)
  • výstižná (přesná a pečlivá slova tak, aby zaměstnanec pochopil, co stojí v jeho práci za vyzvednutí)

 

 

 

 

 

 

Okamžitá a oceňující zpětná vazba je silným podnětem pro další zlepšení, je důležitou součástí procesu učení a přináší povzbuzení v dovednostech i činnostech, kterým se zrovna pracovník učí. I starší a zkušení pracovníci si zaslouží povzbuzení za své úsilí a svou věrnost.

autor: redakce