Řízený onboarding – Adaptace nového zaměstnance

Řízený onboarding – Adaptace nového zaměstnance

Řízený onboarding – Adaptace nového zaměstnance umožňuje systematicky podchytit zapracování nového zaměstnance. Z pohledu procesů řízeného onboardingu dochází k průběžným rozhovorům se zaměstnanci. V rámci adaptačního rozhovoru lze probírat různé záležitosti, s různou periodou. Pro inspiraci a monitoring spokojenosti nového zaměstnance lze využít následující sadu otázek, ideálně po týdnu od nástupu:

Oblast získaných informací o zaměstnavateli

 • Znám organizační strukturu společnosti

 • Dokážu se orientovat v budově

 • Byl/a jsem seznámen/a s interními směrnicemi danými pro mou pracovní pozici

 • Byl mi předán můj vlastní výtisk “Příručky pro zaměstnance”

 

Oblast hodnocení práce pracovního prostředí Hodnocení

 • Prostředí na pracovním místě je čisté a přijatelné

 • Mám možnost dodržovat přestávky na odpočinek

 • Rozpis směn mi vyhovuje

 • Práce je fyzicky náročná

 • Mám k dispozici všechny předepsané ochranné pracovní prostředky

Oblast hodnocení pracovního kolektivu

 • Pracovní kolektiv se ke mně choval přátelsky

 • Pracovníci se chovají jako jeden tým

 • Pracovníci se setkávají mimo pracoviště, kam jsem byl také přizván

Celkové hodnocení adaptačního procesu

 • Měl jsem pocit, že jsem pro společnost důležitý

 • Adaptační proces je časově přiměřený

 • Celkově hodnotím průběh adaptace kladně

autor: redakce