Standardy hodnotícího rozhovoru se zaměstnancem a zaměření na rozvoj a školení.

Standardy hodnotícího rozhovoru se zaměstnancem a zaměření na rozvoj a školení.

Standardy hodnotícího rozhovoru se zaměstnancem a zaměření na rozvoj a školení. V části hodnotícího rozhovoru se obvykle řeší i sekce orientace zaměstnance na jeho budoucí rozvoj, vzdělávací potřeby společnosti a stanovení cílů rozvoje.

  • Požádejte hodnoceného zaměstnance o vyslovení názoru na svůj rozvoj (případně na plnění svých cílů), na své výkony a na potíže, se kterými se setkává. Pomozte mu, aby podrobně vylíčil své potíže i úspěchy. Zaměřte se na skutečnosti, nikoli na dojmy. Naslouchejte a občas shrňte, co bylo řečeno. Pokládejte vhodné otázky, projděte společně cíle a činnosti vymezené pro hodnocené období. Hlídejte, aby se rozhovor týkal pracovníka, nikoliv obecných pracovních problémů.
  • Vysvětlete zaměstnanci dostatečně jasně svůj názor na jeho rozvoj v minulém období (případně na plnění cílů) a na výkonnost podle kritérií. Vycházejte z minulého formuláře. Rozhovor však má být živý a přirozený, nejedná se o předčítání z formulářů. Buďte konkrétní, zaměřte se na práci, nikoliv na osobní vlastnosti hodnoceného. Během rozhovoru zachovejte klid, s hodnoceným zaměstnancem se nehádejte.
  • Zdůrazněte, co od zaměstnance v oblasti rozvoje očekáváte (například na základě cílů a priorit vašeho oddělení).
  • Požádejte zaměstnance, aby předložil konkrétní návrhy (svého rozvoje, svých vzdělávacích cílů) pro příští období.
  • Uveďte své návrhy zlepšení a cílů a vyslovte společně souhlas nad cíli.
  • Zabývejte se opakovaným vzděláváním, dlouhodobým rozvojem dovedností a dlouhodobou perspektivou zaměstnance.
  • Návrhy prodiskutujte, upravte do vhodné formy (cíle nebo činnosti) a
  • Shodu a konkrétní vzdělávací cestu zapište do formuláře.

autor: Marek Velas