Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic

Tvorba popisů pracovních pozic – ukázka dotazníku pro úpravu pracovních pozic umožňuje uchopit postup při sebehodnocení zaměstnance. Následující dotazník je používán zejména při personálních auditech, při revizích pracovních pozic či rozvoji efektivity zaměstnanců ve společnosti.

Ukázka DOTAZNÍK PRO REVIZI PRACOVNÍCH POZIC:

Název pozice:

     

1) Definujte, prosím, hlavní úkoly a povinnosti, které vykonáváte v rámci své pracovní pozice. Seřaďte úkoly podle důležitosti a přidělte každému úkolu procento celkového objemu práce nebo času, který vám tento úkol zabere. Hlavních úkolů by mělo být 3-5 a procento nesmí být menší než 20 %. Pokud je nějaká povinnost podstatná, ale vykonáváte ji jen občas připojte ji nakonec např. jako Ostatní.

Hlavní úkoly a povinnosti

% času

Příklad:

Mzdové účetnictví

Vedu kompletní mzdovou agendu včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daní z mezd. Dále jednám s příslušnými úřady atd……., Tento úkol vyžaduje znalost mzdových a dalších souvisejících právních předpisů. Také zodpovídám za zavádění nových zákonů a předpisů a aktualizuji postupy a směrnice, kterých se to týká.

45%

     

2) Uveďte příklady problémů, které řešíte při každodenní práci, také rozhodnutí nebo procedury, které pravidelně používáte.

3) Co je nejtěžší část (úkol, povinnost) vaší práce?

4) Máte k dispozici nějaké firemní předpisy, manuály nebo postupy?

5) Kolik řídíte v rámci svého oddělení lidí?

6) Prosím vypište minimální znalosti / dovednosti, které by byli nutné pro úspěšný „první den v práci“ ve vaší pracovní pozici.

Znalosti – např. postupy účetnictví, předpisy, atd.; Dovednosti – práce s PC, ovládání kancelářských strojů atd.

7) Prosím zaškrtněte minimální nutné vzdělání, které je potřebné pro úspěšný „první den v práci“ ve vaší pracovní pozici.

Základní vzdělání

Střední vzdělání

Střední vzdělání s maturitou

Nějaká forma rekvalifikace a kurzů po SŠ

Bakalářské vzdělání (Bc.)

Magisterské vzdělání (Mgr. Ing.)

Další vyšší vzdělávání (Phd., Doc.)

8) Prosím zaškrtněte minimální potřebnou praxi, která je potřebná pro úspěšný „první den v práci“ ve vaší pracovní pozici.

Žádná praxe

1-2 roky praxe v oboru

3-4 roky praxe v oboru

5 a více let praxe v oboru

9) Jmenujte jakoukoliv další informaci, úkol či povinnost související s vaší pracovní pozicí,

např. pracovní podmínky, vedení týmu, rozhled, vliv, nutnost osobního kontaktu s jinými lidmi

     

Děkuji za vyplnění dotazníku