Typy běžně užívaných hodnotících rozhovorů

Typy běžně užívaných hodnotících rozhovorů

Typy běžně užívaných hodnotících rozhovorů

  1. Hodnotící pohovor:      (30 – 60 minut) -1x ročně od 15.11. do 15.12. kalendářního roku.
  2. Kontrolní pohovory/one-to-one interview/review:    (10 – 20 minut) – na konci termínů stanovených cílů a úkolů  (obvykle se zpracovává se záznam do formuláře).
  3. Mimořádné rozhovory: z důvodů např. dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance, čerpání pracovního volna, (obdoba u hodnotitele), z personálních změn  a důvodů, z  mimořádných a závažných pracovních důvodů, kdy nebylo možno provést hodnocení v pravidelném termínu.