Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost

Výběrové řízení – Otázky zaměřené na způsobilost. Smyslem je zjistit, co uchazeč zná, jaké má dovednosti a jak používá své schopnosti.

Otázky přesně zaměřené na obsahovou stránku specifikace pracovního místa týkající se znalostí, dovedností a schopností. 

  • Co víte o …?

  • Jak jste získal tyto znalosti…?

  • Jaké hlavní dovednosti asi budete potřebovat v práci, pokud budete přijat…?

  • Mohl byste říci, jakou zkušenost a kolik zkušeností máte s …?

  • Jaké jsou nejtypičtější problémy, které musíte řešit…?

autor: Redakce