Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou se podává prostřednictvím tiskopisu a podává ji osoba žádající přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (ve smyslu § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.) návrh na zahájení řízení (dle § 55 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.), na jehož základě příslušná OSSZ vydává rozhodnutí, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou (podle § 59 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.).

Tiskopis lze vyplnit zde.