Základní otázky před zahájením vyběrového rozhovoru. Jak se připravit na výběrový pohovor?

Základní otázky před zahájením vyběrového rozhovoru. Jak se připravit na výběrový pohovor?

Základní otázky před zahájením vyběrového rozhovoru. Jak se připravit na výběrový pohovor?

(Než začneme pracovat s kandidátem je nezbytně nutné výběrový rozhovor připravit a důkladně promyslet.)

Kdo?

Uvědomujeme si plně odpovědnost, hodnoty, osobnost, status, zábrany, zvyky, ale také zájmy každého z nás, tedy své i kandidáta při výběrovém rozhovoru?

Kdy?

Zjistili jsme pro uskutečnění náboru vhodné podmínky, jsme schopni se na místo konání dostavit včas a vyhradili jsme si dostatek času?

Jak?

Přistupujeme k náboru klidně a vstřícně, jsme odhodláni se mu zcela věnovat? Jsme ochotni toho druhého v průběhu celého dialogu považovat za „střed vesmíru“… prostřednictvím aktivního naslouchání brát v úvahu jeho očekávání, potřeby i omezení?

Kde?

Jsme si vědomi, že průběh výběrového rozhovoru může ovlivnit místo konání? Vhodné je především takové prostředí, které nám umožní hovořit o samotě, mimo dosah očí a uší ostatních nebo nějakého nepříjemného hluku.

Proč?

Kdo stanovil cíle náboru? Jsou jasné a reálné? Sbližují nás s kandidátem, nebo nás vzdalují? Představují pro někoho z nás nějaká rizika? O co se lze opřít a jakým směrem dialog vést?