Zjišťování kompetence – Empatie

Zjišťování kompetence – Empatie

Zjišťování kompetence – Empatie při  náboru a výběru zaměstnanců značí nelehký úkol. Tato kompetence je důležitá pro pracovní pozice, které budou v interakci s dalšími lidmi – zejména pro pozice manažerů a vedoucích, pro prodejní personál a či personalisty. Vybíráme několik otázek, které pomohou odkrýt zda je kandidát kompetentní v oblasti Empatie.

  • Máte zkušenosti s arogancí zákazníků? Jak se projevuje? Jak se cítíte po setkání?
  • Uveďte situaci, kdy jste musel/a někomu sdělit něco nepříjemného. Jak jste se cítil/a? Co pro Vás bylo nejnáročnější? V čem? Jak jste reagoval/a? S jakým výsledkem?
  • Kdy jste naposledy někoho odmítl/a? V jaké situaci člověka odmítnete?
  • Kdy jste udělal/a pro někoho něco navíc?
  • Vybavíte si situaci, kdy jste byl/a ve střetu mezi dvěma stranami. Jak jste ji řešil/a?
  • Musel/l jste s někým usmířit? Proč? Co jste si odnesl/a
  • Jaké téma je pro Vás obtížné poslouchat?
  • Jaký typ lidí není schopen naslouchat ostatním? Znáte někoho takového?

autor: redakce