Kategorizace prací

Kategorizace prací

Kategorizace prací je zákonná povinnost vykonávané práce kategorizovat, do jedné ze čtyř kategorií, podle stanovených pravidel paragrafu 37 a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Čtyři kategorie odpovídají rizikovosti práce, kdy kategorie IV. je nejvíce riziková. Kategorizace se dotýká všech prací a povinnost kategorizovat má i ten, kdo vykonává práce sám nebo s rodinnými příslušníky viz. paragraf 43 zákona, nejen zaměstnavatel.

*****

KATEGORIZACE PRACÍ – Žádosti a formuláře:

*****

ZÁTĚŽ A RIZIKA:

*****

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY a POMŮCKY (OOPP)

*****

Pokud hledáte další záležitosti k problematice bezpečnosti práce a ochraně zdraví – využijte více než 15 vzorů v související sekci – BOZP, PO, hygiena a ochrana zdraví.

*****

Chybí Vám formulář? Napište nám prosím a doplníme.

za edufactory.cz

Marek Velas LinkedIn