ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTRUM

Sekce Assessment a devlopement centrum obsahuje vzory k jedné z nejúčinnějších metod diagnostiky tzv. měkkých dovedností (např. komunikačních dovedností, schopnosti týmové práce, asertivity atd.) pro účely výběru (Assessment Centrum) nebo rozvoje (Development Centrum) pracovníků.

PŘÍPRAVA na Assessment Centrum/Development Centrum:

PROGRAM ASSESSMENT CENTRA

Na ukázku si můžete stáhnout typický program jednodenního Assessment Centra. Tento program se distribuuje hodnotitelům (Assesserům) a případně i kandidátům na novou pracovní pozici. Stáhněte si ukázku.

VZOR – Simple Checklist pro přípravu projektu AC/DC

Tento checklist je sadou otázek, na které si musíte odpovědět když připravujete assessment centrum. Co chcete zjišťovat? Co chceme hodnotit u kandidátů či zaměstnanců? Sledovat charakteristiky? Stanovit reálné situace. Např. kombinace Individuální prezentace, Skupinová diskuse… 

Ukázka checklist AC pro hodnotitele

Každé Assessment či Development centrum vyžaduje záznam pozorovaného chování, kompetencí, dovedností u sledovaných kandidátů či zaměstnanců. Dostupný checklist umožní uživatelům strukturovaně zaznamenat každého z hodnocených. Je také fajn nástrojem pro porovnání výsledků když je přítomno více hodnotitelů.

Použitelné SIMULACE na Assessment Centrum/Development Centrum:

VZOR – Simulace pro AC – ZALOŽENÍ PODNIKU

Strategické řízení a týmová spolupráce jsou kompetence častěji sledované u manažerských a seniorských pozic. Vzor simulace za. Založení podniku umožňuje vidět ve skupině účastníků leadery a jejich způsoby vedení skupiny nebo případné konflikty, které mohou vznikat ve skupinách s nejasným zadáním. Stáhněte si ukázku.

VZOR – Simulace pro AC – SLEPÁ ULIČKA

Komunikace v zátěžových situacích je sledovanou schopností a dovedností v rámci Assessment a Development Center. Schopnost jednata komunikovat pod tlakem je potřebná pro širokou škálu pozic, zejména pro pracovníky v operativě, logistice, marketingu a psolečná je pro všechny vedoucí pozice. Simulace Vám umožní simulovat situaci ve které účastníci musí fungovat pod tlakem.

VZOR – Simulace pro AC – PŘEŽÍT

Zkušenost s rozhodováním a schopnost se adaptovat na nové prostředí je pro většinu zaměstnanců klíčová. Simulace „Přežít“ Vám umožní za pomoci krizového scénáře v rámci Assessment a Development centra vidět jaká rozhodnutí a za jakých okolností kandidáti/zaměstnanci dělají. Případně zda a jak jsou schopni adaptovat na pnepříjemnou situaci. Simulace ukazuje zralost účastníka.

VZOR – Simulace pro AC – OBCHODNÍ DOVEDNOSTI a CRM

Obchodní pozice jsou samostatnou kapitolou výběrových a školících projektů. Při náboru či rozvoji obchodníku lze využít simulaci kdy účastníci ve skupině staví nový obchodní projekt a projektují obchodní strategii do nového produktu. Tímto lze vysledovat jejich reálné zkušenosti a obchodní dovednosti. 

VZOR – Simulace pro AC – Strategie prodeje služeb a internet

V úrovni seniorů a vyššího managementu nabývá na důležitosti schopnost strategicky uvažovat, vytvářet reálné vize a sbírat strategická data. Tato simulace Vám umožní nejen vytvořit prostředí pro pozorování strategického mindsetu účastníků. Simulaci lze také použít pro samostatnou přípravu kandidátů/zaměstnanců (jakousi domácí přípravu před).

VZOR – Simulace na manažerské plánování

Tato simulace představuje podklad pro samostatnou přípravu před. Jde o návrh klíčových oblastí manažerské strategie na následujících 12 měsíců. Po příravě textu účastník výsledek prezentuje před skupinou či hodnotiteli. Následně může dojít k diskuzi nad manažerským plánem a ke sledování dalších znalostí a dovedností na straně tvůrce manažerské strategie.

VZOR – Simulace na argumentaci a vyjednávání

Perfektní situací pro monitoring dovednosti vyjednávat a argumentovat je okamžik, když někdo změní důležitou dohodu, zasáhne vyšší moc nebo ke protistrana hulvátem. Simulace přesně vystihuje okamžik ve kterém musí kndidát reagovat na změnu, která ničí jeho předchozí dohody nebo ohrožuje existenci jeho pozice.

VZOR – Simulace na Time management

Simulace tlačí kandidáta/zaměstnance k rozčlenění pracovního dne.  Následně můžete s účastníkem při individuálním rozhovoru rozebrat důvody proč pracovní zátež a její členění je zrovna takové, zda v něm něco nechybí či kde vidí volný čas na svůj rozvoj. Využijete když chcete mít přehled o skutečném zatížení ši schopnosti pracovat s časem. 

VZOR – Simulace na analytické a kritické myšlení

Simulace „Analýza ziskovosti nové pobočky“ je ideálním zadáním pro pozice, které mají v popisu práce silnou analýzu a nutnost pracovat s daty. Když stavíte Assessment a Developement centrum pro ekonomické, manažerské nebo logistické pozice bude se Vám zadání této simulace hodit.

VZOR – Simulace prezentační dovednosti

Veškeré simulace ze sekce Assessment a Development centrum lze použít jako podklad pro zkoumání schopnosti a zkušenosti prezentovat před publikem. 

VZOR – Simulace obchodní dovednosti

Čistá obchodní zkušenost je pozorovatelná. Simulace „Jak získat nové zákazníky“ Vám umožní vysledovat obchodnické pozadí a úrověn obchodních dovedností kandidátů/zaměstnanců. 

VYHODNOCENÍ Assessment Centra/Development Centra:

VZOR-assessment-centrum-development-centrum-SEBEREFLEXE-účastníka

Standardem každého kvalitního Assessment a Development centra je zpětná vazba od účastníků. Vzor checklistu pro sebereflexi lze skvěle použít jak pro zlepšování kvality těchto výběrových a rozvojových metod. Umožní nám sběr dat a pravidelnou inovaci na základě kandidátské/zaměstnanecké zpětné vazby.

UKÁZKA – Profil kandidáta z AC

Z každého Assessment centra či Development centra vznikají různé typy záznamů. Jedním z obvyklých výstupů je profil kandidáta, který popisuje silné a slabé stránky, kompetence a dosažené skóre kandidáta ve výběrovém řízení.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

2 + 10 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221