AKTUALIZOVANÁ DATABANKA VZORŮ A INFORMACÍ PRO PERSONALISTY

RychlOST

Stáhněte si jednotlivé vzory nebo získejte všech 100+ HR vzorů do čtyř hodin.

ODBORNOST

Veškerý obsah je odborně správný. Každá sekce je v garanci profesionála z HR.

UPRAVITELNOST

HR vzory lze po stažení upravit a přizpůsobit potřebám vlastní společnosti.

aktuálnost a legalita

 30 pracovně-právních vzorů  je opatřeno aktuálním právním komentářem.

Dostupných HR vzorů

NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSÍČNĚ

STAŽENÝCH HR VZORŮ MĚSÍČNĚ

založeno

KLIKNĚTE PRO AKTUÁLNÍ HR INFORMACE A KOMENTÁŘE

…případně prosíme využijte hotline na 724 652 221.

SEKCE HRVZORŮ od a do Z

ADAPTACE A ONBOARDING ZAMĚSTNANCE

Sekce Adaptace a onboarding slouží pro lepší orientaci nového zaměstnance v novém pracovním prostředí v první fázi jejich zaměstnaneckého poměru, tzn. ve zkušební době.

ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTRUM

Sekce Assessment a Developement centrum umožní navrhnout a použít jednou z nejúčinnějších metod diagnostiky měkkých a tvrdých dovedností pro účely výběru (Assessment Centrum) nebo rozvoje (Development Centrum) pracovníků.

DOTAZNÍKY PRO PERSONALISTY

Sekce Dotazníky vám umožní získat různé přehled o názorech zaměstnanců, zhodnotit rozvoj a potenciál zaměstnanců, zrychlit náborový proces a systematicky uchopit celý dotazníkový aparát v HR. 

DOVOLENÁ

Sekce Dovolená přehledně zobrazuje podmínky a povinnosti pro čerpání a správu dovolené.

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Sekce Hodnocení je naší nejúspěšnější sekcí. Pokrývá celou oblast hodnocení zaměstanců, od přípravy po realizaci hodnocení a zpracování výsledků hodnocení.

Nedílnou součástí jsou i praktické dotazníky, hodnotící nástroje a zprávy z hodnocení.

NÁBOR – ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCE

Sekce Nábor – získávání a výběr zaměstnanců představuje základní HR a manažerskou činnost, která přímo ovlivňuje kvalitu lidských zdrojů v organizaci. Kvalitní nábor zvyšuje výkonnost a naplňování cílů organizace, ale i atmosféru a firemní kulturu. Cílem náborového procesu je vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici z interních nebo externích zdrojů. Nábor zahrnuje získávání a výběr zaměstnanců.

NÁSTUP ZAMĚSTNANCE – pracovní smlouvy, návrhy na přijetí, osobní dotazníky

Sekce Nástup zaměstnance obsahuje pracovní smlouvy, DPČ a DPP, včetně návrhů na přijetí a osobní dotazníky. Obsahuje také ukázky administrativních personalistických podkladů.

ODCHOD ZAMĚSTNANCE, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU a Outplacement

Sekce Odchod zaměstnance a Outplacement řeší nejen problematiku ukončení pracovního poměru, včetně dohod a výpovědí, ale i pomocné nástroje pro hladké odchody do důchodu či na mateřskou. Současně v sekci naleznete informace spojené s outplacementem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sekce Ochrana osobních údajů shromažďuje základní nástroje pro práci personalisty s osobními údaji v rámci výběrového řízení a přehled informací o osobních údajích.

ODMĚŇOVÁNÍ a MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Sekce Odměňování obsahuje mzdový výměr a mzdotvorné faktory. 

PERSONÁLNÍ AUDIT a BOZP

Sekce Personální audit ukazuje přehledně proces hodnocení výkonnosti oddělení lidských zdrojů a jeho činností. Součástí je i formulář pro snímkování práce. Sekce Vám pomůže při  identifikaci silných a slabých stránek společnosti, případně navede na rizika implementace personálních nástrojů a nápravných opatření.

.

ROZVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Sekce Rozvoj, vzdělávání a školení zaměstnaců se zaměřuje na komplexní rozvoj a vzdělávání zaměstnance ve firmě. Je přehledně utříděna do částí příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávání. V sekci naleznete i praktické nástroje, jako poptávka po školících službách či parametry kvality vzdělávání ve firmě.

.

SMĚRNICE, PŘEDPISY A PLNÉ MOCI

Sekce Směrnice, předpisy a plné moci obsahově umožňuje využít nejčastěji používané směrnice z oblasti hodnocení, rozvoje a vzdělávání, evidence docházky. Naleznete zde i základní plné moci o užívání vozidel a zpracování korespondence.

HACCP

(anglicky: Hazard Analysis & Critical Control Points).

Sekce HACCP umožní pochopit systém řízení, ve kterém je bezpečnost potravin řešena prostřednictvím analýzy a metod řízení biologických, chemických a fyzikálních nebezpečí vycházejících z produkce surovin. Systém HACCP řeší nakládání s potravinami, jejich výrobu, distribuci a spotřebu hotového výrobku. Sekce Vás nasměruje na profesionály z oblasti analýzy a řízení kritických bodů v potravinářství a gastronomii.

NOVINKA

PROPOUSTENI.CZ

NOVÉ stránky

věnované čistě propouštění, offboardingu a outplacementu.

odborní GARANTI

Marek je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu. Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a edupunk.cz.

MAREK VELAS

Founder of edupunk.cz

Advokáti z elegal.cz překládají právní floskule do srozumitelné češtiny a rádi sdílí své know-how v médiích, na konferencích či školeních. Devizou týmu elegal je nejen perfektní znalost práva, ale taky světa businessu, marketingu a technologií 21. století.

elegal

advokátní kancelář

Tomáš je osobností českého firemního vzdělávání, zakladatelem networku firemmnívzdělávání.eu, je lektorem na FFUK a AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem EU platformy pro vzdělávání dospělých EPALE. Je bývalým ředitelem AIVD ČR a profesně je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti vzdělávání a inovací ve firemním vzdělávání.

TOMÁŠ LANGER

Zakladatel platformy firemnívzdělávání.eu

Kateřina vystudovala Psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Od roku 2002 zastává personalistické pozice v managementu nadnárodních firem. Současně se zabývá školení v oblasti lidských zdrojů, odborných dovedností (garantem HR akademií, výrobních akademií, certifikovaných programů apod.) a zároveň v oblasti procesního řízení (Lean, Six Sigma, 5S, Kaizen apod.).

KATEŘINA NOGOLOVÁ

HR Ředitelka

Petra je jednou z nejvýraznějších osobností soukromého sektoru kariérového poradenství a kariérového koučinku. Je autorkou publikací a designu metodik pro kariérové poradce. Vytváří aplikace pro tvorbu osobní značky a pro nástroje self career managementu. Pod značkou careerdesigner provází kariérními tranzity manažery, IT experty, ale i další profesionály už od roku 2009.

PETRA DRAHOŇOVSKÁ

Zakladatelka @careerdesigner a kariérní kouč

Petra zastřešuje komplexní HR pro skupinu Pale Fire Capital. V minulosti působila jako HR business partner v Alza.cz pro oddělení online a offline marketingu. Je silně zaměřena na hiring, na data a efektivitu náboru. Celou oblast HR vnímá jako people experience. Petra ráda píše a publikuje odborné články, aktivně působí v profesních HR komunitách a je výraznou influencerkou v oblasti HR. Je držitelkou profesionální ceny Recruiter roku 2019.

PETRA NULÍČKOVÁ

HR manažerka

Anton si prošel intenzivní personalistickou praxí v malých podnicích a následně v korporacích zaměřených na výrobu a strojírenství. Do sekce autorů přispívá svým vhledem do personální administrativy, HR procesů a propojování odměňování s motivací zaměstnanců. Vystudoval katedru HR managementu v Prešově a zabývá se studiem HR procesů (Lean, Six Sigma).

ANTON ĎURIŠ

HR Business Partner

OBJEDNÁVKA celé publikace

 

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

Pracovně-právní vzory jsou navíc opatřeny AKTUÁLNÍM právním komentářem  pro použití.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ HRvzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

NEŽ OBJEDNÁTE, NAPIŠTE SI O PŘEHLEDNÝ SEZNAM VZORŮ A FORMULÁŘŮ.

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

 +420 724 652 221