OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sekce Ochrana osobních údajů shromažďuje základní nástroje pro práci personalisty s osobními údaji v rámci výběrového řízení a přehled informací o osobních údajích.

 

VZOR – Souhlas se zpracováním osobních údajů

V praxi může dojít k situaci, kdy zaměstnavatel vede výběrové řízení pro určitou pozici, a ve výběrovém řízení se sejde více schopných uchazečů, než zaměstnavatel poptává pracovních míst. Zaměstnavatel by si určitě rád ponechal kontakty na kvalitní uchazeče, kteří nakonec obsazeni nebyli, ale v budoucnu by pro ně využití našel. Aby si mohl ponechat jejich CV, kontaktní údaje apod., potřebuje od nich souhlas se zpracováním osobních údajů. Doporučujeme mít souhlas nastaven na dobu max. …

VZOR – Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

V rámci výběrového řízení jsou zpracovávány osobní údaje přihlášených uchazečů. Dle nařízení GDPR je nutné uchazeče poučit o zpracování jejich osobních údajů, a to ještě před jeho započetím. Pokud zaměstnavatel podal inzerát na pracovní pozici na webu, měl by v inzerátu uvést i odkaz na plné znění informací o zpracování osobních údajů, jež je uvedeno ve vzoru. Do dokumentu je potřeba uvést ….

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

2 + 7 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221