DOTAZNÍKY – RŮZNÉ

Sekce Dotazníky pro personalisty obsahuje základní řadu vzorů dotazníků spojených s dotazováním na názor zaměstnance, jeho rozvojem, auditem, spokojeností, s nástupem a odchodem. 

 

 

 

DOTAZNÍKY – NÁZORY ZAMĚSTNANCŮ:

Dotazník pro zjišťování názorů – Etický kodex

Dotazník pro zjišťování názorů – Etický kodex lze využít pokud zaměstnavatel chce vypracovat Etický kodex společnosti a současně zapojit zaměstnance do formování podoby interního etického kodexu.

Dotazník spokojenosti a loajality zaměstnanců

Spokojenost a loajalita zaměstnanců je klíčovým faktorem pro soudržnost firmy a týmů. Toolem pro její sběr a měření je dotazník spokojenosti a loajality.

DOTAZNÍKY – NÁBOR A ODCHODY ZAMĚSTNANCŮ:

Osobní dotazník při nástupu zaměstnance

Při nástupu zaměstnance je formálně nutné shromáždit fakta a údaje o novém zaměstnanci. Dotazník používaný při nástupu zaměstnance je formálním nástrojem, který se dále zakládá do složek zaměstnanců.

Dotazník hodnocení adaptačního procesu

Dotazník je zpětnovazebním nástrojem, který používají personalisté při získání odpovědí na otázky spojené s s kvalitou adaptace a onboardingu ve firmách. Odpovědi jsou cennou zpětnou vazbu a pomáhají zlepšit péči o zaměstnance ve společnostech.

DOTAZNÍKY – ROZVOJ, ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ:

Dotazník sebehodnocení zaměstnance

Dotazník pro sebehodnocení využijete při zopětné vazbě nebo v rámci systému hodnocení. Zaměstnanci umožní přípravu na hodnotící – motivační – rozvojový rozhovor.

Dotazník pro tvorbu popisu pracovní pozice – Job description Q

Revize či inovace popisů pracovních pozic je obvyklou činností HR oddělení. Dotazník pro tvorbu popisů pracovních pozic – Job description je strukturovaný pomocníkem, který zaměstnance vede intuitivně při popisu své práce.

Dotazník pro Hodnocení kurzu/školení

Dotazník pro Hodnocení kurzu/školení je oblíbeným nástrojem hodnocení vzdělávání. Umožní Vám kontrolovat názory účastníků o absolvovaných kurzech. Účastníci vyjadřují své názory a připomínky na vylepšení vzdělávání, vyjadřují se ke spokojenosti s úrovní odbornosti lektora a probírané látky, konkretizují další kurzy či témata, mohou popsat přínos školení pro svoji praxi nebo názory na organizační zajištění kurzu.

Dotazník Benefity pro zaměstnance

Systém benefitů ve společnostech prochází průběžnými změnami. Dotazník – Benefity pro zaměstnance je pomocníkem pro sběr názorů zaměstnanců na současnou nabídku benefitů.

DOTAZNÍKY- PERSONÁLNÍ AUDIT, KVALITA HR:

Dotazník pro personální audit zaměstnance

V rámci personálních auditů se používá celá řada metod. Dotazník pro personální audit  Vám umožní realizovat vybranné otázky a případně budete mít dostatek informací pro další postup. Obvykle se dotazník propojuje se snímkováním pracovního dne.

Dotazník pro zjištění kvality práce interního HR/PERSONÁLNÍHO oddělení

V situacích kdy je potřeba zvyšovat kvalitu personálních oddělení může personalista zapojit plošné dotazníkové šetření. Dotazník – Zjišťování kvality personálního oddělení je zpětnovazebním nástrojem pro  objektivní sběr názorů a požadavků zaměstnanců na práci personalistů uvnitř firmy. Stáhněte si ukázku.

Dotazník Vnímání PERSONÁLNÍ politiky společnosti

Obvyklé personální politiky jsou předmětem změny. V určitých intrvalech personální oddělení sbírají data a názory zaměstnanců na chování firmy. Dotazník Vnímání personální politiky společnosti Vám pomůže k ujasnění co sledovat a jaké výstupy jsou klíčové pro práci personální oddělení.

 DOTAZNÍKY – IMAGE SPOLEČNOSTI a MARKETING

Dotazník na zjišťování image společnosti

Dotazník na zjišťování image společnosti je používán zejména při potřebě zpětné vazby při přibližování zákazníků směrem k zákazníkům. Stáhněte si základní ukázku.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

3 + 3 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221