ROZVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Sekce Rozvoj, vzdělávání a školení zaměstnaců se zaměřuje na komplexní rozvoj a vzdělávání zaměstnance ve firmě. Je přehledně utříděna do částí příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávání. V sekci naleznete i praktické nástroje, jako poptávka po školících službách či parametry kvality vzdělávání ve firmě.

 

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB:

VZOR – Dotazník Analýza systému vzdělávání

Dostupný vzor Analýza systému vzdělávání je používán při individuálních rozhovorech. Pomáhá nám mapovat základní názory a nálady na vzdělávání ve společnosti.

Stáhněte si ukázku.

VZOR – Scénář rozhovoru pro analýzu vzdělávacích potřeb

Scénář rozhovoru pro analýzu vzdělávacích potřeb je zpětnovazební dotazník určený pro rozvojový rozhovor se zaměstnancem. Je určen všem zaměstnancům společnosti a slouží k analýze systému vzdělávání ve firmě. Výstupy z dotazníku jsou následně zpracovány a použity pro úpravu systému vzdělávání, pro plánování dalších vzdělávacích potřeb, ideálně v souladu s potřebami zaměstnanců a společnosti.

Stáhněte si ukázku.

VZOR – Směrnice vzdělávání, rozvoj a školení zaměstnanců

Směrnice o vzdělávání podrobněji stanovuje pravidla vzdělávání u zaměstnavatele platná pro všechny jeho zaměstnance (případně dle znění směrnice pouze pro některé pracovní pozice).

Ve vzoru směrnice naleznete informace o prohlubování kvalifikace, cestovní náhrady, školení mimo běžnou pracovní dobu, definici zvýšení kvalifikace zaměstnanci, poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a problematiku studia jazyků.

VZOR – Individuální vzdělávací plán

V moderním vzdělávání je přístup zaměřen i na individuální potřeby zaměstnanců a jejich kompetence. V případě, že potřebujete společně se zaměstnancem stanovit jeho vzdělávací cíle, využijete VZOR pro Individuální pro potvrzení individuálního rozvoje. Plán může vzniknout i během hodnotícího pohovoru zaměstnance s nadřízeným.

Stáhněte si ukázku.

PŘÍPRAVA ŠKOLENÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ:

Parametry kalkulace vzdělávací akce

Vzor parametry kalkulace vzdělávací akce jsou přehledem, který Vám umožní nezapomenout na nákladné části při poptávání vzdělávacích služeb.

Tyto parametry Vám ukáží komplexní cenu  školení. Nabídku vzdělávání si nechte rozpracovat do následující přehledu. Je dobré mít konkrétní představu o tom, co platíte.

VZOR – Systém vzdělávání – popis kurzu/systému

Mnoho HR procesů vyžaduje předložení vzdělávacího systému. Může se tak například dít na základě žádosti o akreditaci vzdělávání, žádosti o získání grantu nebo z ryze procesních důvodů při zavádění systému vzdělávání do firmy.

VZOR – Plán školící akce

Vzdělávání je činností jak rozvojou tak plánovanou. V typické personalistické praxi se používá celá řada informačních systémů pro plánování a vyhodnocení vzděávání. Tento vzor je typickým a jednoduchým editovatelným excelovým dokumentem pro zachycení plánu vzdělávání ve firmě.

POPTÁVKA PO DODAVATELÍCH NEBO LEKTORECH:

Poptávka po vzdělávacích službách nebo po lektorech

Při přípravě vzdělávacích aktivit přijde chvíle pro oslovenípotenciálních dodavatelů. Ukázka poptávky po vzdělávacích službách Vám umožní uchopit poptávku po školeních procesně. Po obdržení nabídek vám napomůže při srovnání.

VZOR – Smlouva s lektorem/se vzdělávací agenturou

Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb je obvyklým vehiclem, který stanovuje dohodu mezi klientem a vzdělávací organizací. V rámci smlouvy jsou vydefinovány zodpovědnosti dodavatele školících služeb, reklamační řízení a obsahová a organizační stránky dodávky vzdělávacích služeb. Smlouva má primárně chránit objednatele školících-vzdělávacích služeb.

VZOR – CHECK LIST pro hospitaci, hodnocení školení nebo hodnocení ukázkové hodiny lektora (scoring lektora)

Při kvalitativní práci s lektory (externími/interními) dochází k průběžné zpětné vazbě jejich práce, která lektory a společnosti posouvá dále při designu školících akcí. Tento checklist pro hospitaci, lze použít i při přípravě školení a zhodnotit ukázkovou hodinu a kvality práce nového lektora.

REALIZACE A VYHODNOCENÍ ŠKOLENÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ:

VZOR – Dotazník hodnocení kvality vzdělávání ve firmě

Kvalita vzdělávání je proměnlivá a silně závisí na přípravě a pečlivé analýze proběhlých školení. Při hodnocení kvality je nutné provézt rozhovory se zainteresovanými zaměstnanci a manažery. Dotazník hodnocení kvality je základním scénářem, který vám pomůže se rozhovořit a navázat kontakt při povídání o kvalitě Vašeho poskytovaného vzdělávání.

Stáhněte si ukázku.

VZOR – Scénář hodnotícího rozhovoru pro hodnocení efektivity školení

Jednoduchý dotazník slouží jako podklad pro rozhovor se zaměstnanci o proběhlém vzdělávání. Poslouží zejména v situacích kdy firma/personalisté chce pokračovat ve vzdělávání a chce zapojit zaměstnance do sběru návrhů jaké téma školit.

VZOR – Vyhodnocení vzdělávací akce

Na závěr vzdělávací akce je typickým nástrojem dotazník e kterém účastníci zhodnotí kvalitu školení lektorů, probírané látky a navrhnou případné navazující školící aktivity. 

 INFOGRAFIKA KE ŠKOLENÍM, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJI

INFOGRAFIKA – Typy analýzy vzdělávacích potřeb

Než budeme moci začít s přípravou plánů školení, školících materiálů, výběrem lektorů apod. musíme nejprve identifikovat potřebu školení vlastních zaměstnanců a zhodnotit mezery v dovednostech a znalostech.

Čím cílenější jsou iniciativy L&D, tím efektivnější budou. Jakmile přesně víte, jaké znalosti chybí, můžete navrhnout lepší a konkrétnější programy pro učení a rozvoj.

Během této fáze hodnocení vzdělávacích potřeb je možné použít nebo zkombinovat různé typy analýz vzdělávání. Pro případnou inspiraci využijte infografiku z dílny HRvzory.cz

INFOGRAFIKA – Rozhovor pro analýzu vzdělávací potřeby 

Individuální rozhovor je ideální a efektivní nástroj pro zapojení zaměstnance do designu budoucích školení. Stále však zůstáváme v oblasti analýzy vzdělávací potřeby, jejíž součástí je i rozhovor. Někdy je nazýván zpětnovazebním rozhovorem nebo hodnotícím rozhovorem pro analýzu vzdělávacích požadavků. Pro případnou stavbu scénáře rozhovoru využijte infografiku z dílny HRvzory.cz

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

6 + 6 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221