PERSONÁLNÍ AUDIT, BOZP, ÚRAZY a KATEGORIZACE PRACÍ

Sekce Personální audit a BOZP ukazuje přehledně proces hodnocení výkonnosti oddělení lidských zdrojů a jeho činností.

Součástí je oblast Kategorizace práce, BOZP a ÚRAZŮ NA PRACOVIŠTI. Naleznete zde i formulář pro snímkování práce. Sekce Vám pomůže při  identifikaci silných a slabých stránek společnosti, případně navede na řešení rizikových faktorů a nápravných opatření.

 

BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY a KATEGORIZACE PRACÍ

VZOR – Formulář průvodního listu zasílaných záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc

 

(HLÁŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI)

Zdroj a další formuláře ke stažení na webových stránkách BOZP.

VZOR – FORMULÁŘ ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE 

Popis práce, zařazení do kategorií a důvody pro zařazení.

Zdroj a další formuláře ke stažení na webových stránkách BOZP.

VZOR – Formulář Záznam o úrazu – hlášení změn

(dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.)

Zdroj a další formuláře ke stažení na webových stránkách BOZP.

VZOR – Formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

(elektronický formulář)

Vydaný ve smyslu paragrafu 42 zákona 373/2011 sbírky.

Zdroj a další formuláře ke stažení na webových stránkách BOZP.

VZOR – PROTOKOL O SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI

 

Zdroj a další formuláře ke stažení na webových stránkách BOZP.

VZOR – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
a škole v přírodě

 

Zdroj a další formuláře ke stažení na webových stránkách BOZP.

PERSONÁLNÍ AUDIT

 

VZOR – Snímek pracovního dne – snímek operací a aktivit (formulář)

Pracovní snímek se obvykle používá při mapování kompetencí, analýze efektivity či hledání zlepšováků. Po proběhlém snímkování dochází k porovnávání…

Dotazník pro personální audit zaměstnance

V rámci personálních auditů se používá celá řada metod. Dotazník pro personální audit  Vám umožní realizovat vybrané otázky a případně budete mít dostatek informací pro další postup. Obvykle se dotazník propojuje se snímkováním pracovního dne.

Dotazník Vnímání PERSONÁLNÍ politiky společnosti

Obvyklé personální politiky jsou předmětem změny. V určitých intervalech personální oddělení sbírají data a názory zaměstnanců na chování firmy. Dotazník Vnímání personální politiky společnosti Vám pomůže k ujasnění co sledovat.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

6 + 10 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221