NÁBOR – ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Sekce Nábor – získávání a výběr zaměstnanců představuje základní HR a manažerskou činnost, která přímo ovlivňuje kvalitu lidských zdrojů v organizaci. Kvalitní nábor zvyšuje výkonnost a naplňování cílů organizace, ale i atmosféru a firemní kulturu. Cílem náborového procesu je vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici z interních nebo externích zdrojů. Nábor zahrnuje získávání a výběr zaměstnanců.

 

PERSONÁLNÍ PODKLADY K NÁBORU:

VZOR – TVORBA PROFIL KANDIDÁTA K INZERCI

Vzor nám umožní stanovit požadavky na nového zaměstnance a následně vytvořit inzerát či nabídku volné pozice. V HR se profil kandidáta používá jako podklad či checklist pro samotný rozhovor personalisty s manažerem. Obsahuje kategorie profesní požadavky, osobnostní charakteristiku, požadovanou praxi, vzdělání a znalosti atd.

VZOR – Inzerát

V době existujících nástrojů pro výběr, jako jsou jobs.cz, startupjobs.cz, prace.cz atd. není nutné zásadně přemýšlet nad strukturou inzerátu. Internetové nástroje vedou krok za krokem při tvorbě inzerátu. Tento vzor lze použít když nepoužíváte online nástroje, či potřebujete vytvořit inzerát pro následující fyzický tisk.

PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÝ ROZHOVOR:

VZOR – 50 otázek k výběrovému rozhovoru

Standardní metodou náboru je stále rozhovor. Tento vzor umožňuje se inspirovat a  využít 50 praktických otázek pro rozhovor s kandidátem. Vzor je rozdělen do sekcí po kompetencích jakou iniciativnost, vedení lidí, komunikace, motivace, time management, odborné požadavky atd.

Stáhněte si ukázku.

VZOR – Typické otázky pro kompetenční rozhovor

Další typ náborového rozhovoru je zaměřen na mapování kompetencí kandidáta.

VZOR – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONOSTI (GDPR)

Informace o bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání patří mezi citlivé osobní údaje (ve smyslu nařízení GDPR osobní údaje zvláštní kategorie). Dle zákoníku práce zaměstnavatel údaj o bezúhonnosti zaměstnance vyžadovat nesmí, jelikož tyto informace zpravidla nesouvisejí s výkonem práce ani se základním pracovněprávním vztahem.

Informaci o trestní bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání/zaměstnance může zaměstnavatel požadovat v případě, kdy je…

VZOR – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONOSTI (GDPR)

V rámci výběrového řízení jsou zpracovávány osobní údaje přihlášených uchazečů. Dle nařízení GDPR je nutné uchazeče poučit o zpracování jejich osobních údajů, a to ještě před jeho započetím. Pokud zaměstnavatel podal inzerát na pracovní pozici na webu, měl by v inzerátu uvést i odkaz na plné znění informací o zpracování osobních údajů, jež je uvedeno výše. Do dokumentu je potřeba uvést ….

UKONČENÍ NÁBORU:

VZOR – Závaznost pracovní nabídky

Ač se může zdát, že pracovní nabídka má jen informativní účel co do obsahu v budoucnu uzavírané pracovní smlouvy, a není závazná, ve skutečnosti tomu tak není. Pokud je nabídka práce dostatečně určitá co do obsahu v budoucnu potenciálně uzavírané pracovní smlouvy, může i jejím přijetím vzniknout pracovní poměr. Zaměstnavatel by měl závaznost nabídky práce mít na paměti už při jejím tvoření. V procesu jednání o uzavření smlouvy platí tzv. předsmluvní odpovědnost…

VZOR – Zamítací dopis pro neúspěšné kandidáty

Při ukončení náboru dochází k potvrzování a zamítání kandidátů. Při odmítnutí kandidáta hraje roli způsob zamítnutí neúspěšných kandidátů. Je slušnost poděkovat za čas a zaslat kandidátům Vaše rozhodnutí. Dalším faktorem slušného odmítnutí je nepošramocená pověst firmy a také, že zajímavý kandidát nemusí projít výběrovým řízením, nicméně se v budoucnu můžou jeho znalosti a praxe hodit na jinou otevíranou pozici.

VZOR – Sdělení zaměstnavatele o nástupu cizince s pracovním oprávněním do zaměstnání, o vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo o vnitropodnikovém převedení zaměstnance

V případě vyslání -vnitropodnikového převedení v bodě C uveďte:

  • v kolonce zaměstnavatel: název/IČ/VAT zahraničního zaměstnavatele, který vysílá nebo převádí své zaměstnance na území ČR;
  • v kolonce sídlo: adresu sídla zahraničního zaměstnavatele;
  • v kolonce místo výkonu práce: název přijímajícího subjektu a místo výkonu práce vyslaného pracovníka na území ČR.

Zaměstnavatel je povinen o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

INFOGRAFIKA – Příprava na zamítnutí uchazečů

Výběrový proces je úspěšný jen pro ty, kterým nakonec putuje nabídkový dopis. Kolik to však je procent lidí z celkového počtu přihlášených do vaší firmy nebo přímo na konkrétní pozici? U větších firem, které se pravidelně umisťují v rámci anket hodnotících nejlepší zaměstnavatele, může jít jen o 2 % vyvolených. Zbylým 98 % tak putuje e-mail s odmítnutím. To, jak se zachováte právě k těm 98 % velmi rozhoduje o tom, zda budete v náboru dlouhodobě úspěšní. Tipy na přípravu zpětné vazby a pro odmítnutí kandidáta naleznete v infografice.

OBJEDNÁVKA

Pokud by Vám nestačil volný vzor můžete si pohodlně objednat všech 100+ HR vzorů jako šikovnou publikaci.

S OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE PRÁVNÍ AKTUALIZACI PO ROCE ČLENSTVÍ.

Kompletní set 100+ vzorů získáte za 3 890,- Kč bez DPH.

 

Povinné položky:

5 + 8 =

zavolejte nám pro bezplatné poradenství

+420 724 652 221